blog

Onno Dwars: bouwsector mist trots

Geen categorie

Onno Dwars: bouwsector mist trots

De bouw is gedurende de crisis volop aan het innoveren. De energieopgave gaat allang niet meer over alleen het gebouw, maar inmiddels staat ook de gebruiker centraal. Elk gebouw krijgt langzaam een materialenpaspoort en wordt met verantwoordelijkheid voor de toekomst gerealiseerd. Het gaat de goede kant op, maar toch ontbreekt er iets fundamenteels: TROTS.

Het ene na het andere negatieve bericht verschijnt in de pers over de bouwsector. Een selffulfilling prophecy lijkt zich zo langzaam te voltrekken, waardoor we niet meer uit de crisis komen. We kijken argwanend naar de kabinetsformaties en hopen op een extra stimulans voor de bouwsector.

Tijdens het congres ‘Help! Ik wil een groen gebouw’ waar ik het slotpleidooi mocht houden, merkte ik volop verbazing en verwondering over de laatste ontwikkelingen in de bouw. Bouwers die zich vijftien jaar lang committeren aan beheer en onderhoud, gegarandeerde energienotaloze woningen, woningen die in de basis voorzien zijn van energiezuinige verlichting, keukens en wasmachines, slimme meters die de gebruiker helpen het gebouw intelligent en duurzaam te gebruiken, gebouwen die de gebruiker volgen, gebouwen als grondstoffenbank voor de toekomst, herontwikkeling van kantoren waardoor de huisvestingslasten halveren, ontwikkelingen die langdurig werklozen weer aan het werk helpen, prestatieladders die wet- en regelgeving vrijwillig overstijgen, worden afgerekend op performance voor een lange tijd. Uit alles blijkt dat de sector in hoog tempo aan het veranderen is.

Ondanks de crisis, is de bouwsector volop in transitie en is ze zichzelf opnieuw aan het uitvinden. En daar mogen we best wat trotser op zijn. De maatschappij heeft niet door wat er in onze branche gebeurt. We verkopen onze sector dan ook onvoldoende. Potentiële klanten, banken en de overheid en andere ketenpartners onderkennen onvoldoende de toegevoegde waarde die wij leveren. Men hoeft alleen maar te kijken naar het verschil tussen nieuwe woningen en gebouwen en de bestaande voorraad. Een kwalitatief verschil van wereldformaat.

Het is niet alleen de taak van de overheid om de bouwsector tijdens de crisis te stimuleren, het is ook aan ons om als bouwsector meer ons best te doen. De bouw is enorm aan het innoveren, maar we missen nog ambassadeurs. Het wordt tijd dat wij allemaal ambassadeurs worden van onze eigen sector en deze zo beter over het voetlicht te brengen. Een sector die bezig is met de toekomst van onze maatschappij en hiervoor verantwoordelijkheid neemt. Daar mag de bouwsector best trotser op zijn. Wie weet wat de selffulfilling prophecy ons dan brengt. De Yardi/Vastgoedmarkt Young talent Award 2012 wil ik graag gebruiken om de bouw in een positief daglicht te zetten.

Reageer op dit artikel