blog

Karst Hagedoorn: op naar volgende fase industriële revolutie

Geen categorie

Karst Hagedoorn: op naar volgende fase industriële revolutie

Vernieuwing en innovatie zijn bijna synoniemen geworden voor de bouw. De diverse media staan er (terecht) vol mee. De bouw ondergaat een ‘industriële revolutie’. Concepten, proces- en productinnovaties zijn niet meer weg te denken in het dagelijkse leven van een bouwprofessional.

Ik herinner me nog een uitspraak bij een speeddate-sessie tijdens een promotiedag voor bedrijven zo’n vier jaar geleden. Na een korte introductie met mijn ‘date’ kreeg ik direct een ‘rake klap’ te verwerken. ‘De bouw is toch degelijk en saai?’ Oei… Maar zowel toen als nu deel ik die mening niet. De bouw is divers, uitdagend en dynamisch. Je bouwt niet zo maar.

Bouwen is complex

Diverse externe randvoorwaarden en regelgeving zorgen ervoor dat je goed moet weten waaraan je begint. En dan moet het bouwwerk nog worden gecreëerd door ontwerpers, adviseurs en bouwers. Dit gebeurt in verschillende stadia, waarbij diverse regels en publiek rechtelijke taken in acht moeten worden genomen. Verder is er de logistieke opgave van het bouwen, waarbij diverse producten en halffabricaten moeten worden getransporteerd en verwerkt binnen vastgestelde uitgangspunten gericht op kwaliteit, tijd en geld. Al deze zaken gaven een beeld van trage processen. En dan ben ik de haalbaarheidsstudies nog vergeten te noemen, met alle lastige financiële randvoorwaarden, zoals BTW, cashflowberekeningen en financieringsuitgangspunten.

‘Vroeger’ huurde je mensen in

Je moest en moet jurist, fiscalist, econometrist en techneut tegelijk zijn… Het mag duidelijk zijn dat dit niet 1 persoon is. Je hebt dus partijen met deze kennis nodig. ‘Vroeger’ huurde je die in op projectbasis. Met de beste intenties werden de projecten zo efficiënt mogelijk doorlopen en gerealiseerd.

Acceptatie van standaardisatie

Waarom schrijf ik dit? Dit is toch niet vernieuwend? Dat klopt, maar de wijze waarop we dat nu doen is echt anders dan vroeger. Onze projecten doorlopen nog steeds dezelfde stadia en ondergaan haalbaarheidsstudies. Tegenwoordig is dat ingewikkelder dan vroeger… Maar het grote verschil tussen vroeger en nu is (gelukkig) de acceptatie van standaardisatie. Het begin van de ‘industriële revolutie’ in de bouw.

Van designerkostuums naar suit supply

Vroeger moest alles een ‘designerkostuum’ zijn, nu werken we zoals ‘suit supply’ (maatwerk binnen confectie). De bouw omarmt en ondersteunt dit door te werken met concepten en product- en procesinnovaties te ontwikkelen. De partijen die vroeger werden ingehuurd, worden nu als partners geraadpleegd (co-makers) en samen met leveranciers  gevraagd mee te denken in de standaardisatie en innovatie van producten en processen (conceptontwikkeling). We zochten binnen organisaties naar optimalisaties en vonden deze dankzij BIM en LEAN. Resultaat: we kunnen sneller betere en realistische haalbaarheidsstudies maken. En sneller, beter en goedkoper (duurzame) producten creëren en realiseren.

We kunnen het als bouwers niet alleen

Opdrachtgevers en gemeenten zien de toegevoegde waarde van deze manier van werken ook en maken er (gelukkig) goed gebruik van. Dit stimuleert de ingeslagen weg bij bouwers en uiteraard de vernieuwing. Maar dan zijn we er wat mij betreft nog niet. We moeten verder naar meer! Naar de volgende fase van de ‘industriële revolutie’. En juist dat is op dit moment lastig. We willen meer en dat kan. Maar we kunnen het als bouwers (opdrachtnemers) niet alleen. Daarvoor hebben we opdrachtgevers en gemeenten met hun partners nodig: dus samenwerken. We moeten onze lusten en lasten delen, begrijpen en vertalen naar oplossingen. Er zijn al enkele koplopers die dit voortvarend oppakken, maar helaas is het nog geen gemeengoed.

Lef, enthousiasme, nieuwsgierigheid en openheid

Ik zag recentelijk een tweet voorbij komen waarin werd aangegeven dat kwetsbaarheid, lef, enthousiasme, nieuwsgierigheid en openheid noodzakelijk zijn voor echte samenwerking en verbetering. Dat is nogal wat om van bedrijven en/of personen te vragen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we met die kernwaarden verder komen en moeten gaan. Om zo de volgende stap te zetten in de ‘industriële revolutie’ van de bouw. Wie doet er met ons mee?

Karst Hagedoorn, medewerker integrale projecten bij Trebbe Oost & Noord

Stem op Karst Hagedoorn. Ga hier naar het stemformulier.

Reageer op dit artikel