blog

Nieuwsstelling: DNB moet niet te hard inbeuken op vastgoed

Geen categorie

Nieuwsstelling: DNB moet niet te hard inbeuken op vastgoed

Het is begrijpelijk dat De Nederlandsche Bank strenger wil toezien op de vastgoedblootstelling van Nederlandse financiële instellingen. Nog een echec à la SNS Property Finance kan de toezichthouder zich niet meer permitteren. Maar in zijn kritische ijver moet DNB niet doorslaan naar de andere kant, ter compensatie van zijn vroegere lankmoedige houding. Ook moet DNB oppassen welke toon de centrale bank hierbij aanslaat.

Keihard inbeuken op de vastgoedwaarderingen van banken zal het wantrouwen in commercieel vastgoed alleen maar vergroten. Een dergelijke aanpak houdt zelfs het risico in van een self fulfilling prophecy. Ook ING REF, FGH Bank en ABN REF hebben last van niet-presterende leningen en zullen vast nog hinder ondervinden van de aanhoudende crisis. Maar die staan in geen verhouding tot die van SNS Property Finance, dat ten onderging aan de vele miljarden aan slechte projectfinancieringen. Als hoeder van de Nederlandse financiële stabiliteit moet DNB ook dit geluid laten horen.

Mee (on)eens?

 

 

 Powered by

Reageer op dit artikel