blog

Nieuwsstelling: verhuurderheffing moet van tafel

Geen categorie

Nieuwsstelling: verhuurderheffing moet van tafel

In het wetsvoorstel Wet Verhuurderheffing, in september bij de Tweede Kamer ingediend, moeten verhuurders met meer dan tien woningen onder de huurtoeslaggrens (ongeveer 665 euro) vanaf 1 januari 2013 een heffing gaan betalen die uitkomt op 50 miljoen euro, oplopend tot bijna 2 miljard euro in 2017. Dat gaat om 73 euro per niet-geliberaliseerde huurwoning per maand, ofwel 900 euro per huurwoning per jaar. Het protest tegen de verhuurderheffing van 2 miljard euro per jaar, zwelt aan. Corporatiekoepel Aedes en adviesbureau Atrive waarschuwen voor een dreigend failliet van de woningcorporaties, ook particuliere verhuurders zien niets in de heffing en zelfs Bouwend Nederland waarschuwt ervoor dat woningcorporaties niet meer kunnen investeren. Ook Woonbonddirecteur Ronald Paping protesteert: ‘Rampzalig. Stop hiermee.’ Bent u het eens met de stelling dat de verhuurderheffing van tafel moet?

 

 

 Powered by

Reageer op dit artikel