blog

Het nieuws van Danny Bosman

Geen categorie

Het nieuws van Danny Bosman

Danny Bosman, projectmanager bij ABC Management Groep en genomineerd voor de Yardi / Vastgoedmarkt Young Talent Award, las dat Amsterdam meer kavels beschikbaar stelt voor particuliere opdrachtgevers.

Bosman: ‘De huidige economische crisis heeft zo haar effecten op de woningmarkt. Sommigen hopen nog op een terugkeer van de goede oude tijd, de realisten onder ons zijn zeker van een structurele verandering in de woningmarktontwikkeling. De behoefte van de bewoner moet centraler komt te staan. Je zou toch zeggen dat vastgoed altijd al heeft moeten voorzien in de behoeften van de eindgebruiker. Vastgoed is immers een instrument om een doel te bereiken, of was het eigenlijk een doel op zich geworden? Dat dat nu anders moet, lijkt geen punt van discussie. Maar hoe kan er meer vraaggericht worden ontwikkeld? Ik ben voorstander voor andere ontwikkelingsvormen en het creëren van ruimte hiervoor. Ik betwijfel echter of vergaande betrokkenheid van eindgebruikers de juiste oplossing is voor vraaggerichte ontwikkeling, iets dat ik steeds vaker lees in nieuwsberichten. Ik zie dit namelijk juist gebeuren door middel van een gebalanceerde samenwerking, wel met gewijzigde verhoudingen, tussen een faciliterende overheid, professionele marktpartijen en participerende eindgebruikers. Van het individualistisch ‘cowboy-ontwikkelen’ met gegarandeerde afzet en het snelle geld, naar een integrale en creatieve samenwerking tussen partijen met als doel duurzame en maatwerk afzetproducten.’

Lees hier het artikel Amsterdammers mogen kwart woningen zelf bouwen

Reageer op dit artikel