blog

Samenwerking

Geen categorie

Prof. Pé Kohnstamm en Dirk A. Rompelman, de oprichter van Vastgoedmarkt, deden in de nieuwsbrief van 24 februari een oproep tot een intensievere samenwerking tussen de verschillende partijen en disciplines in de vastgoedsector.

In deze editie van Vastgoedmarkt werken zij hun standpunt verder uit, onder meer door het gefragmenteerde speelveld in historisch perspectief te plaatsen. Achterliggende gedachte is dat de crisis dertig jaar geleden mede door intensieve samenwerking in de branche kon worden overwonnen.

Laten we immers niet vergeten dat ook in de jaren tachtig tal van (ontwikkelende) partijen, alsmede een hypotheekbank, failliet gingen. En ook begin jaren negentig was er sprake van een forse leegstand op de kantorenmarkt, met 11 procent. Intensieve dialoog tussen de markt en de overheid leidde tot oplossingen voor de crisis in vooral de woningbouw. Denk daarbij aan de toen gecreëerde mogelijkheid om (premie)koopwoningen om te zetten in huurwoningen, die in groten getale werden gekocht door onder meer de pensioenfondsen. Zij belegden toen overigens nog rechtstreeks in vastgoed. In 1988 werd op initiatief van leden van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) samen met de Rijksgebouwendienst de SBV opgericht, nu de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Doel was om kennis te bundelen en de vastgoedsector te professionaliseren.

Kohnstamm en Rompelman geven overtuigend aan dat in die tijd sprake was van een sterkere stem en een intensievere samenwerking dan nu. Zo had het ministerie van VROM een duidelijk sturende rol, terwijl de centrale overheid nu vooral delegeert. De ROZ nam een krachtige positie in. Daarin waren toen onder meer verenigd: alle koepels van beleggers, zowel institutioneel als niet-institutioneel, alle (hypotheek)banken, het notariaat, beide koepels van de projectontwikkelaars en de makelaars. Nadien richtten de verschillende disciplines elk één of meer vertegenwoordigende organen op – wat betekent dat de sector moeilijk met één stem kan spreken. Overigens hebben alle parijen één zaak gemeen: ze laten hun medewerkers scholen aan de eerder genoemde ASRE.

Prof. drs. Pé Kohnstamm en Dirk A. Rompelman doen een dringende oproep aan betrokken partijen bij de diverse vastgoedmarkten, zoals ontwikkelaars, beleggers/eigenaren en fi nanciers en de overheden en andere belanghebbenden, zoals vastgoedadviseurs, om de krachten te bundelen met als doel een gemeenschappelijk actieplan te ontwikkelen. Met hen hoop ik dat u inhoudelijk reageert op hun analyse en oproep.

PS: U kunt nog tot 14 april stemmen op de genomineerden voor de Vastgoedmarkt Award 2011/2012. Ga naar www.vastgoedmartk.nl/forms/award en maak de keus tussen in alfabetische volgorde: Johan Buijs, directeur NSI; prof. Peter van Gool, Amsterdam School of Real Estate; Pieter Hendrikse, CEO CBRE Global Investors; duo Monique en Nicole Maarsen, algemeen directeur Maarsen Groep; en Jaap van Rhijn, CEO Colliers Nederland. De prijs wordt uitgereikt tijdens het Vastgoedmarkt Trends Congres op 8 mei 2012 in Koetshuis De Zadelhoff in Breukelen.

Deze column is eerder gepubliceerd in Vastgoedmarkt maart 2012.

Reageer op dit artikel