blog

Open brief aan Bouwteam

Geen categorie

Open brief aan Bouwteam

Op verzoek van minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) buigt een Bouwteam met deskundigen uit de bouwwereld, overheid en kennisinstellingen, zich over de vraag hoe de woning- en utiliteitsbouw sterker uit de crisis kan komen. Het Bouwteam staat onder leiding van Joop van Oosten, oud-bestuursvoorzitter van de Koninklijke BAM Groep.

Beste Joop,
Ik heb met genoegen gelezen dat je voorzitter bent geworden van het door minister Spies van Binnenlandse Zaken ingestelde Bouwteam. Doel is een innovatie- en investeringsagenda op te stellen voor de bouwsector. Ik ben verheugd dat de bouw- en vastgoedsector op deze manier via een achterdeur wellicht toch nog wordt betrokken bij het innovatiebeleid van het kabinet. Want in het topsectorenbeleid van minister Maxime Verhagen ontbrak onterecht de bouwsector, zoals ik eerder in Vastgoedmarkt heb betoogd.

De uitdaging die jij en je mede commissieleden hebben is groot nu de bouwsector door een diep dal gaat. En anders dan in de jaren tachtig en negentig lijkt de stimulering van de bouwsector niet op voorhand erg populair als instrument om de economie een impuls te geven en werkgelegenheid te behouden. Dat heeft de bouw- en vastgoedsector voor een fors deel aan zichzelf te danken. Kijk alleen maar naar hoe de sector de afgelopen weken in het nieuws kwam. De rechterlijke uitspraken in de Klimop vastgoedfraudezaak (met naar mijn mening te lage straffen), het zonne-koningengedrag van de corporatiedirecteur met de derivatenmiljarden van Vestia als voorlopig dieptepunt en de VPRO-serie De slag om Nederland. En dan lijken de brancheorganisaties ook nog een beetje de weg kwijt: de te zwaar aangezette Neprom-reactie op de uitspraken van directeur Toezicht Sybrand van De Nederlandsche Bank en de IVBN, die als belangenbehartiger van alle institutionele beleggers, een juridische procedure aanspant tegen de mogelijke vestiging van een factory outlet center. Alsof de zich bedreigd voelende eigenaren van omliggende winkelcentra dat niet zelf kunnen.

Ondanks deze handicaps is de taak van het Bouwteam belangrijk, dus mijn complimenten dat jij je schouders eronder wilt zetten. Voor wat betreft innovatie in materialengebruik, bouwmethoden, bouwlogistiek en duurzaamheid liggen al veel ideeën op tafel, die op een enthousiaste uitvoering wachten. Voor wat betreft het investeringsdeel van je agenda weten we allemaal dat op korte termijn de woningmarkt stimuleren moeilijk is. Boven elke woningmarktdiscussie hangt immers de donkere wolk van de hypotheekrenteaftrek.

Misschien dat concrete projecten met een combinatie van functies een interessante investeringsrichting kunnen vormen. Ik denk dan in de eerste plaats aan spoorzones in middelgrote steden. Daar liggen vaak concrete plannen met een multifunctioneel programma, die een mooie mix van stedenbouwkundige, mobiliteits, milieu en economische doelstellingen vormen. Door het wegvallen van rijkssubsidies om de onrendabele top van deze complexe gebiedsontwikkelingsprojecten weg te werken én de tegenvallende vraag naar woningen en kantoren zijn veel plannen tot stilstand gekomen. Mijn suggestie is om een convenant te maken met Rijk, provincies (die wel nog investeringsgeld hebben) en gemeenten (die bijvoorbeeld in hun kantorenbeleid dan ook deze zones prioriteit moeten geven), zodat (delen) van die plannen in steden als Tilburg, Hengelo, Nijmegen, Eindhoven en Groningen toch kunnen worden uitgevoerd, met een bouwimpuls als gevolg.

Een tweede suggestie is meer aandacht te geven aan onderwijs- en innovatiecampussen en science parks. Op veel plaatsen in Nederland zijn veelbelovende initiatieven om dit soort onderwijskennisparken aan te leggen voor specifieke doelgroepen. Het is mijns inziens een ideale manier om Nederland Kennisland te combineren met innovatieve vastgoedconcepten en concrete bouwprojecten. Het is eigenlijk innovatie in het kwadraat. Graag wens ik jou en je mede commissieleden veel succes toe met jullie ‘klus’.

Met vriendelijke groet,
René

Deze column van René Buck verscheen in Vastgoedmarkt februari 2012

Reageer op dit artikel