blog

Het nieuws van Edwin Buitelaar

Geen categorie

Het nieuws van Edwin Buitelaar

Het nieuwsbericht met de kop Wethouders Apeldoorn weg door grondfiasco, trok maandag 13 februari de aandacht van Edwin Buitelaar, programmaleider bij het Planbureau voor de Leefomgeving en research fellow bij de ASRE.

Buitelaar: ‘Ik dacht, wie volgt? Vijf wethouders stapten op nadat een meerderheid van de raad bij motie aangaf zich onjuist geïnformeerd te voelen. Aanleiding was het enorme verlies op de door de gemeente ingenomen grondposities. Dat gemeenten met hun actieve grondbeleid (te) veel risico’s namen, wisten we al. Het Planbureau voor de Leefomgeving wees hier voor de crisis al op, in 2007. Waarschijnlijk volgen er nog meer wethouders. Interessant is de rol van de gemeenteraad. Er is duidelijk sprake van een ‘democratisch tekort’. Gemeenten maken gebiedsontwikkelingen zo groot en integraal, en daarmee complex, dat zelfs goedwillende en oprecht geïnteresseerde raadsleden deze nauwelijks kunnen volgen. Daar komt nog eens bij dat gemeentelijke grond- en ontwikkelingsbedrijven vaak verre van transparant werken. Van effectieve democratische controle kan dan ook geen sprake zijn. De ingezetenen van de gemeente betalen de rekening.’

Lees hier het bericht Wethouders Apeldoorn weg door grondfiasco

Reageer op dit artikel