blog

Typisch 2011

Geen categorie

De snelle ontwikkelingen in de retailbranche vereisen een maximale flexibiliteit van beleggers, eigenaren en retailers, betoogt Gerard Groener, CEO van Corio, in de september editie. Concepten voor winkelcentra gaan niet meer automatisch jaren mee bij een snel reagerend publiek, de mix aan retailers staat niet vast en centra zullen zich continu moeten ontwikkelen. Letterlijk zegt Groener: ‘We zullen het ons in de toekomst niet meer kunnen permitteren twintig jaar te praten over de aanpassingen aan een winkelgebied als Hoog Catharijne.’

Ik moest juist aan die laatste opmerking denken toen ik op 15 september aanwezig was bij de officiële opening van het Stadsplein en de heropening van winkelcentrum De Kopspijker in het centrum van Spijkenisse. Het project bestaat uit 5.500 m2 herontwikkeling en 12.500 m2 nieuwbouw, naast parkeren en woningen. Vier partijen (Corio, Multi Vastgoed, woningcorporatie Maasdelta en Stichting Ouderenhuisvesting) hadden onder aanvoering van een enthousiaste wethouder Gert-Jan ’t Hart tien jaar nodig voor het project. Goed, dat is bijna half zo snel als Hoog Catharijne, maar toch een periode waarin we de wereld nogal zagen veranderen, met zowel economische problemen als een hoogconjunctuur. Als door een wonder maakt een wethouder het hele traject mee, een zeldzaamheid in de Nederlandse (gemeente)politiek.

Wie zich realiseert dat met de nieuwbouw, de herontwikkeling en de parkeervoorzieningen respectievelijk 37 miljoen, 7 miljoen, en bijna 30 miljoen euro was gemoeid begrijpt dat dit soort projecten altijd een lange adem zal hebben. Zeker als in de loop van de planning een recessie over ons heen komt en we te maken hebben met een centrum, zoals er zo veel zijn in ons land en dat weliswaar voor de stad en de regio een belangrijke functie heeft, maar waarbij de financiering rond krijgen niet eenvoudig is.

Heel veel sneller zal het bijna niet kunnen gaan zo’n project te realiseren, wat niet betekent dat niet elk moment kan worden gestreefd naar een zo modern mogelijk winkelgebied. Op de vraag wat het centrum typisch 2011 maakt antwoordde Heino Vink (Multi) dan ook: ‘Alle energie die je er met een groot aantal partijen in moet leggen om het voor elkaar te krijgen’, terwijl de vertegenwoordigers van Corio wezen op de nieuwe vormen van marketing en het laden van het winkelconcept. Ik denk echter, en schreef het al eerder op deze plek toen ik de wethouders Van
Poelgeest (Amsterdam) en Karakus (Rotterdam) met elkaar vergeleek, dat het steeds duidelijker wordt dat een (plaatselijke) politicus met bevlogenheid, politieke moed, dossierkennis en doorzettingsvermogen het verschil kan maken bij grote projecten om deze vlot te trekken en te realiseren. Die durf, of het ontbreken ervan, lijkt typisch voor 2011.

Mels Dees,
hoofdredacteur/uitgever Vastgoedmarkt

Deze column is eerder verschenen in Vastgoedmarkt september 2011

Reageer op dit artikel