blog

Het nieuws van Pé Kohnstamm

Geen categorie

Het nieuws van Pé Kohnstamm

Voor professor Pé Kohnstamm, emeritus hoogleraar en tegenwoordig commissaris, bestuurder of adviseur van een aantal ondernemingen, fondsen en verenigingen, was de brief, die minister Hillen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, over af te stoten Defensievastgoed in de week van 29 augustus het meest opvallende bericht.

Kohnstamm: ‘Op papier lijkt het een integraal plan, waarbij Defensie heeft gekeken naar de potentiële opbrengst respectievelijk de jaarlijkse besparing, de arbeidsmarkteffecten en de efficiency van de operations. Dat de gemeente Den Haag kazernes verliest en Zeeland en Limburg een nieuwe vestiging krijgen, is een goed voorbeeld van ruimtelijk-economisch beleid.

Waarover veel minder duidelijkheid bestaat is het vraagstuk van de herbestemming. Ik weet dat het ontwikkelingsproces van verlaten kazernes buitengewoon ingewikkeld is. Defensie of Domeinen willen de hoogste opbrengst, maar de gemeente moet instemmen met een bestemmingsverandering. En in het verleden claimden de gemeenten de meeropbrengst van die bestemmingsverandering. Nu er geen behoefte meer is aan locaties voor nieuwe kantoren en winkels, wordt het speelveld al overzichtelijker. De woonfunctie en bijzondere bestemmingen, zoals scholen et cetera, komen het meest in aanmerking. Bij de Beatrix- en Julianakazerne zal dure woningbouw gezien de locatie de hoogste financiële opbrengst genereren, terwijl een studentencampus maatschappelijk gezien een uitstekende bestemming zou kunnen zijn.

Ik hoop dat partijen in goede harmonie deze herbestemmingsoperaties op creatieve wijze weten uit te voeren.’

Lees hier de artikelen Defensie stoot vastgoed af en Defensie bevestigt kaalslag in Hofstad

Reageer op dit artikel