nieuws

Vastgoed draagt flink bij aan inkomen poldermiljonairs

Financieel

Bij het groeiende legioen miljonairs in Nederland bestaat 13 procent inkomen uit vermogen, zoals ontvangen rente, dividend en opbrengsten uit onroerend goed, zo blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Vastgoed draagt flink bij aan inkomen poldermiljonairs

Op 1 januari 2017 telde Nederland 115 duizend miljonairshuishoudens, waar dat een jaar eerder nog 112.000 huishoudens waren. duizend huishoudens. Miljonairs hebben een vermogen van meer dan 1 miljoen euro, waarbij de waarde van de eigen woning en de eventueel daarbij behorende hypotheek niet in het vermogen zijn meegerekend.

Besteedbaar jaarinkomen

Gemiddeld beschikten de poldermiljonairs op peildatum 1 januari 2017 over een vermogen van ruim 3 miljoen euro. Dit is 55 keer zo hoog als het vermogen van niet-miljonairs. Hun besteedbaar jaarinkomen is drie keer zo hoog. Rond 60 procent van de miljonairs heeft een vermogen van 1 tot 2 miljoen euro, terwijl 10 procent 5 miljoen euro of meer bezit. De helft van het totale bezit van miljonairs bestaat uit aanmerkelijk belang en ondernemingsvermogen.

Niet-miljonairs

Het besteedbaar jaarinkomen van miljonairshuishoudens bedroeg in 2017 gemiddeld 117 duizend euro, tegenover 40 duizend euro van niet-miljonairs. Voor bijna de helft van de miljonairs is de eigen onderneming de voornaamste bron van inkomsten. Voor een kwart van de miljonairs is dat pensioen, voor 15 procent loon als werknemer en voor 13 procent inkomen uit vermogen, zoals ontvangen rente, dividend en opbrengsten uit onroerend goed.

Zakelijke dienstverlening

Werkzame miljonairs in de specialistische, zakelijke dienstverlening hebben gemiddeld het hoogste jaarinkomen (149 duizend euro), gevolgd door miljonairs in de financiële dienstverlening en nijverheid. Miljonairs in de agrarische sector hebben met 90 duizend euro gemiddeld het laagste besteedbare huishoudensinkomen van de werkzame miljonairs. Werkzame niet-miljonairs hebben jaarlijks gemiddeld 45 duizend euro besteedbaar huishoudensinkomen.

Reageer op dit artikel