nieuws

Twee dividend betalingen en terugkoop aandelen Eurocommercial

Financieel

Twee dividend betalingen en terugkoop aandelen Eurocommercial

Winkelbelegger Eurocommercial kondigt aan dat het voortaan twee keer per jaar dividend gaat uitkeren en eigen aandelen gaat inkopen.

Eurocommercial Properties keert momenteel elk jaar dividend uit in november. Het bedrijf stelt nu voor om twee dividendbetalingen per jaar te doen vanaf boekjaar 2019/2020. Dit betekent dat in april een interim-dividend wordt uitgekeerd, in november volgt dan een slotdividend.

Aandeleninkoop

Het bedrijf kondigt op 12 juni 2019 ook de start aan van een inkoopprogramma voor eigen aandelen. Het programma start op vrijdag 14 juni en zal stoppen op 30 september 2019, of zodra twintig miljoen euro is besteed aan het terugkopen van aandelen. De doelstelling van het inkoopprogramma is het vergoten van het rendement voor aandeelhouders. Het inkopen van eigen aandelen vergroot de winst per aandeel en de intrinsieke waarde van het aandeel. De terugkoop zal worden gefinancierd uit eigen kapitaal en de vennootschap zal de ingekochte certificaten portefeuille houden.

Omdat de uitvoering van dit inkoopprogramma afhangt van de marktomstandigheden, wordt de beoogde omvang van het programma mogelijk niet bereikt. De raad van bestuur van Eurocommercial is bevoegd om certificaten terug te kopen op basis van het besluit van de algemene vergadering van 6 november 2018. Het bedrijf heeft ABN Amro ingeschakeld als onafhankelijke makelaar van het terugkoopprogramma. De bank zal onafhankelijk van het bedrijf handelen onder de zogeheten Safe Harbor-verordening van de EU. Een update van transacties uitgevoerd in het kader van het terugkoopprogramma zal wekelijks worden gepubliceerd door middel van een persbericht en op de website van Eurocommercial.

Reageer op dit artikel