nieuws

Overheden moeten stadslogistiek inpassen in ruimtelijk beleid (video)

Financieel

Overheden zullen heel bewust moeten nadenken hoe ze de stadslogistiek gaan inrichten, ook vanuit een ruimtelijk perspectief.

Overheden moeten stadslogistiek inpassen in ruimtelijk beleid (video)
Wim Eringfeld

Dat stelt Wim Eringfeld, directeur van adviesbureau Stec Groep en ooit verantwoordelijk voor het Europese distributienetwerk voor schoenen en kleding van logistiek dienstverlener DHL. Hij was een van de sprekers tijdens het congres ‘Stadslogistiek Van Warehouse naar winkel’, dat op 28 maart werd georganiseerd door Vastgoedmarkt.

Eringfeld vindt het hoog tijd dat de impasse van ‘oeverloos gezwets’ in de stadsdistributie wordt doorbroken. ‘Samenwerking is de sleutel tot efficiënte, schone stadslogistiek’, betoogde hij. ‘Zonder dat bewustzijn zal het niet lukken. Om de stad vitaal te maken en houden geloven wij ook dat functiemenging een belangrijke rol speelt. Overheden zullen  heel bewust moeten nadenken hoe ze de stadslogistiek gaan inrichten, ook vanuit een ruimtelijk perspectief. Gaan ze er ruimte voor vrij maken? Hoe gaan ze dat inrichten? Welke randvoorwaarden gaan ze stellen aan alle marktspelers om daar invulling aan te geven?’

Moet er volgens Eringfeld dan dwingende regelgeving komen? ‘ Regelgeving helpt om marktpartijen met de neus dezelfde richting in te zetten’, oordeelt Eringfeld. ‘ Het is niet de bedoeling om in te grijpen in de marktwerking, maar wel om het speelveld te definiëren, zodat de markt met oplossingen kan komen.’

Reageer op dit artikel