nieuws

Beperkte winst voor GPR 250 Index

Financieel

Hoewel gematigder dan de winst van 10,3 procent in januari, eindigde de GPR 250 Index ook afgelopen maand positief (0,4 procent), met winsten voor de vastgoedaandelen in Amerika (1,3 procent), Oceanië (0,8 procent) en Azië (0,2 procent).

Beperkte winst voor GPR 250 Index
Jeroen Vreeker, hoofd van het GPR Index Team.

Er waren verliezen voor Europa (-1,8 procent) en Afrika (-11,5 procent). Op landelijk niveau waren China (Soho China Limited; 6,4 procent) en Zuid-Afrika (-11,5 procent) de uitschieters aan weerszijden van het spectrum.. Alle genoemde performances luiden in euro.

First Capital Realty

De Amerikaanse beursgenoteerde vastgoedaandelensector sloot ook de tweede maand van het jaar positief, getuige de 1,3 procent winst. Februari 2019 bleek Canada (5,0 procent), Mexico (Fibra Uno Administracio SA; 3,4 procent) en de Verenigde Staten (1,1 procent) goed gezind, het maandrendement voor Brazilië (-8,2 procent) was van negatieve invloed op het gewogen gemiddelde.

First Capital Realty Inc. kondigde aan dat het juridische en belastingadviseurs heeft ingehuurd om te helpen bij het doorvoeren van een reorganisatie in een Real Estate Investment Trust (REIT), waarbij laatstgenoemde conversie de aandeelhouderswaarde op lange termijn zal dienen te vergroten. De geplande reorganisatie is onderworpen aan goedkeuring door de aandeelhouders, naast andere gebruikelijke voorwaarden.

Onderhandse plaatsing Segro

De Europese beursgenoteerde vastgoedaandelensector – zoals gerepresenteerd door de GPR 250 Europe Index – deed in februari 2019 een stap terug (-1.8 procent) na de vliegende start in januari 2019. Winnaars waren er wel, zoals het Verenigd Koninkrijk (4,7 procent), Frankrijk (1,5 procent ) en Zwitserland (0,2 procent). Nederland (-9,6 procent ) rendeerde het minst. Rendementen voor de individuele Europese landenindices in februari 2019 waren als volgt, gemeten in euro: Verenigd Koninkrijk 4,7 procent; Frankrijk 1,5 procent; Zwitserland 0,2 procent; Spanje -0,9 procent; België -1,1 procent; Duitsland -3,6 procent; Zweden -4,5 procent; Oostenrijk -5,5 procent; en dus Nederland  -9,6 procent.

Segro PLC, inmiddels al weer ruim een half jaar de grootste Britse onderneming in de GPR 250 Index, heeft GBP 451 miljoen opgehaald middels een onderhandse plaatsing van 71 miljoen aandelen, geprijsd op 635,00 pence per stuk. De onderneming streeft ernaar de opbrengst te gebruiken voor de ontwikkeling van zijn grootschalige magazijnportefeuille, aangezien een sterke beroepsvraag kansen biedt voor verdere groei. De nieuw uitgegeven aandelen zijn op 20 februari 2019 opgenomen in de indexberekeningen.

IPO Yincheng International Holding

Afgelopen maand waren er winsten voor Azië (0,2 procent) en Oceanië (0,8 procent) en een verlies voor Afrika (-11,5 procent) waarbij in het Aziatische continent China (Soho China Limited; 6,4 procent), Hong Kong (4,2 procent) en Singapore (1,1 procent) plusjes scoorden terwijl Japan (-1,5 procent) aan beurswaarde verloor.

Yincheng International Holding Co. Ltd. mikte met de beursgang op 6 maart 2019 op een marktkapitalisatie van maximaal HKD 3,51 miljard, door de verkoop van 354.262.000 aandelen op de Hong Kong Stock Exchange met een indicatieve inschrijvingsprijs tussen HKD 2,00 per aandeel en HKD 2,48 per aandeel. De inschrijvingsprijs werd uiteindelijk vastgesteld op HKD 2,38 per aandeel.

Jeroen Vreeker, Global Property Research – Amsterdam, verzorgt maandelijks voor Vastgoedmarkt een rubriek over de ontwikkelingen in de mondiale beursgenoteerde vastgoedsector.

Reageer op dit artikel