nieuws

Energiebesparing? Een verplichting of juist een kans?

Financieel Premium

Verbruikt uw onderneming op jaarbasis meer energie dan 50.000 kWh of 25.000 m3 of heeft uw kantoor een vloeroppervlakte groter dan 100 m2? Dan bent u volgens de Wet milieubeheer wettelijk verplicht om energie te besparen.

Energiebesparing? Een verplichting of juist een kans?
Rendement uit duurzaamheid

In de Wet milieubeheer zijn eerste stappen genomen vooruitlopend op de Klimaatwet en het hieruit volgende Klimaatakkoord. Het moet ervoor zorgen dat bedrijven hun bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van het Internationale Klimaatakkoord van Parijs. Vanaf …