nieuws

Ziekenhuis Hengelo moet laboratorium verkopen

Financieel

ZGT moet in 2019 het pand van het streeklaboratorium verkopen, maar dat levert waarschijnlijk onvoldoende op om zijn schuld af te lossen.

Ziekenhuis Hengelo moet laboratorium verkopen
Lab Boerhaavelaan Hengelo (beeld Streetview)

De opbrengst is waarschijnlijk ontoereikend om een lening van 25 miljoen euro terug te betalen aan de gemeente Hengelo. De gemeente leende in 2011 de 25 miljoen aan Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) om de vestiging van het streeklaboratorium voor microbiologie Twente Achterhoek mogelijk te maken. Vanuit het pand aan de Boerhaavelaan wordt zowel de eerste- als tweedelijnszorg in de regio bediend. ZGT betaalt alleen rente en lost niet af op de lening. Tot nog toe zijn er geen achterstanden in de betaling.

Maar de lening moet in 2021 in zijn geheel zijn afgelost. Zoals het zich nu laat aanzien heeft ZGT, gezien de penibele financiële situatie, meer tijd nodig om alles af te lossen. Daarom is besloten het laboratorium te verkopen.

De organisatie met ziekenhuizen in Almelo en Hengelo kan niet aan haar financiële verplichtingen voldoen en heeft daarom al langer regelingen met banken en zorgverzekeraars moeten treffen. Met de banken is uitstel van aflossingsbetalingen afgesproken. In 2015 was er een rangwisseling in de hypotheek van 25 miljoen, de gemeente nam de rang van schuldeiser over van de Rabobank. Als het ziekenhuis zich niet aan de afspraken houdt, kunnen de banken (en gemeente) het geleende geld terugvorderen. Met de verzekeraars, die nog 20 miljoen euro tegoed hebben, is afgesproken dat ZGT pas vanaf de tweede helft van volgend jaar gaat terugbetalen. Ondertussen krimpt het ziekenhuis Hengelo in, de locatie wordt omgevormd tot een 24-uurscentrum voor kortdurende behandelingen. Het gaat om planbare zorg, waarvoor de patiënt hooguit één nachtje blijft ‘logeren’. De vestiging Almelo van ZGT is straks, meer dan nu, de plek voor acute (en langdurige) zorg.

Afwaardering vastgoed en te veel personeel

In de eerste helft van 2017 kwamen een aantal fouten in de jaarrekening van 2016 aan het licht. Het ziekenhuis had zich 9,5 miljoen euro rijker gerekend dan het feitelijk was. Zo was in de eindafrekening van 2016 ten onrechte verzuimd een schuld van drie miljoen euro aan kliniek Ocon op te nemen. Ook rekende ZGT op een betaling van negen miljoen euro van de Coöperatie Medisch Specialisten maar op dat geld bleek ZGT geen recht te hebben. Het ziekenhuis had de eigen financiën dus onvoldoende in beeld, maar werd ook geconfronteerd met ‘tegenvallers’. Zo is fors meer aan personeelsinzet uitgegeven dan vooraf begroot. Ook volgde een afwaardering van het vastgoed met 4,3 miljoen euro. Al met al was 2017 een zwaar verliesgevend jaar. Bovenop het negatieve financiële resultaat van 15,6 miljoen over 2017 was er dus de misrekening van 9,5 miljoen uit 2016 die moest worden hersteld. Bij elkaar opgeteld betekent dit een verslechtering van het eigen vermogen met 25 miljoen euro. Naast dus de lening van 25 miljoen en de schuld van 20 miljoen bij de verzekeraars.

De lening van 2011.

Nu verkoopt ZGT het pand van het streeklaboratorium in 2019. Hoeveel geld de verkoop oplevert is niet duidelijk. Het ziekenhuis heeft nog niet met de gemeente gesproken over hoe het verder gaat met de restschuld die overblijft na verkoop van het vastgoed. ‘Hoe we daarmee het beste kunnen omgaan, bekijken we aan het begin van het nieuwe jaar’, zegt een ZGT-woordvoerder in Tubantia.

Reageer op dit artikel