nieuws

VEH: Amsterdam moet erfpacht voor iedereen ‘vastklikken’

Financieel Premium

Vereniging Eigen Huis vindt dat de gemeente Amsterdam erfpachters moet helpen en beschermen door de toekomstige canonontwikkeling ‘vast te klikken’. In veruit de meeste gevallen is dat een gunstig alternatief voor eeuwigdurende afkoop.

VEH: Amsterdam moet erfpacht voor iedereen ‘vastklikken’

Ongeveer een derde van de erfpachters weet niet dat het mogelijkheid is om hun canon vast te zetten. Door vast te klikken krijgen erfpachters een voorspelbare ontwikkeling van de jaarlijkse erfpachtcanon. Bij afloop van het tijdvak hebben zij dan niet meer te maken …