nieuws

Rechtspraak door het stof in zaak-Westenberg/Chipshol

Financieel Premium

De Raad voor de rechtspraak herroept uitlatingen die zijn gedaan in 2006 in de zaak van ‘de liegende rechter’ Hans Westenberg en Chipshol.

Rechtspraak door het stof in zaak-Westenberg/Chipshol

In rectificaties in NRC Handelsblad en het Financieele Dagblad bekent de koepelorganisatie van de rechterlijke macht schuld en geeft toe dat een beschuldiging aan het adres van advocaat Hugo Smit van Chipshol ‘onvoldoende gefundeerd en later ook onjuist is gebleken’. De zaak draaide om een telefoongesprek tussen de inmiddels gepensioneerde rechter Westenberg …