nieuws

Rechtspraak door het stof in zaak-Westenberg/Chipshol

Financieel

De Raad voor de rechtspraak herroept uitlatingen die zijn gedaan in 2006 in de zaak van ‘de liegende rechter’ Hans Westenberg en Chipshol.

Rechtspraak door het stof in zaak-Westenberg/Chipshol

In rectificaties in NRC Handelsblad en het Financieele Dagblad bekent de koepelorganisatie van de rechterlijke macht schuld en geeft toe dat een beschuldiging aan het adres van advocaat Hugo Smit van Chipshol ‘onvoldoende gefundeerd en later ook onjuist is gebleken’.

De zaak draaide om een telefoongesprek tussen de inmiddels gepensioneerde rechter Westenberg en advocaat Smit. Zij spraken elkaar destijds over een ingewikkelde rechtszaak inzake Schiphol en Chipshol, het vastgoedbedrijf van wijlen Japn Poot.  Toen dat gesprek door de advocaat in 2004 in een boek werd aangehaald, ontkende Westenberg het contact. Ook kwam er kritiek vanuit de hoek van de Raad voor de rechtspraak. In een brief stelde de Raad dat ‘het handelen van mr. Smit niet door de beugel kan en schadelijk is voor het functioneren van de rechtspraak’.

Later is komen vast te staan dat wel degelijk telefonisch contact was geweest. Sindsdien wordt de oud-magistraat ‘de liegende rechter’ genoemd. De Hoge Raad stelde vorige week definitief vast dat de uitlating in de brief uit 2006 van de Raad onrechtmatig was.

De voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, Frits Bakker, schrijft in de rectificatie dat ‘Smit door die beschuldiging in zijn eer en goede naam is aangetast’ en de schade aan diens reputatie en goede naam te betreuren.

Het gerechtshof in Den Bosch moet nu de exacte omvang van de schade van Smit gaan vaststellen. Hij claimt volgens NRC Handelsblad een vergoeding van zo’n 5 miljoen euro wegens advocaat- en proceskosten, inkomensderving en reputatieschade. Het bedrag zal door de Staat moeten worden betaald. De Raad voor de rechtspraak heeft als voormalig werkgever van oud-rechter Westenberg diens kosten van rechtsbijstand betaald. Rechters moeten zonder angst voor financiële gevolgen kunnen rechtspreken, aldus de Raad.

Reageer op dit artikel