nieuws

NSI wil bezettingsgraad boven 90 procent brengen

Financieel

NSI denkt de leegstand in zijn vastgoedportefeuille op de middellange termijn terug te kunnen brengen tot onder de 10 procent. Eind september 2018 bedraagt de leegstand nog ruim 16 procent.

NSI wil bezettingsgraad boven 90 procent brengen
Bernd Stahli

Dat blijkt uit een toelichting op de kwartaalcijfers van de beursgenoteerde kantoren- en winkelbelegger. NSI heeft in de eerste negen maanden van 2018 zijn nettohuuropbrengst met 5,2 procent zien dalen naar 51,154 miljoen euro ten opzichte van de eerste drie kwartalen in 2017. De daling is het gevolg van disposities. Op identieke basis stegen de huurinkomsten op jaarbasis met 2,8 procent.

In het vierde kwartaal meldt NSI alvast een tegenvaller. Met een van zijn huurders in Amsterdam heeft NSI in oktober het huurcontract afgekocht, wat de belegger 2 miljoen euro heeft gekost. Positief nieuws heeft NSI te melden over de bezettingsgraad van zijn vastgoed. Eind 2017 bedroeg de leegstand nog 18,4 procent. Aan het eind van het derde kwartaal is die teruggelopen tot 16,2 procent. Het fonds belooft eind 2018 een verdere verlaging naar 14,5 tot 15,5 procent.

Ceo Bernd Stahli legt de lat voor zijn bedrijf hoog. Op de middellange termijn streeft Stahli naar een leegstandspercentage dat onder het gemiddelde landelijke niveau van 10 procent ligt. NSI komt van ver. In de crisisjaren liep de leegstand richting de 25 procent en moest het fonds kwartaal op kwartaal afboekingen op de vastgoedwaarde doen. Door te focussen op kantoren in de belangrijkste kantorensteden en de middelmatige winkelportefeuille af te stoten, is de leegstand al fors gedaald.

Eind 2018 zal nog maar 20 procent van de NSI-portfolio uit niet-kernbezit bestaan. Daarna moet dat percentage teruglopen naar nul, terwijl NSI de opbrengst investeert in gewilde kantoren in topsteden. Zo heeft het fonds dit jaar al kantoren gekocht in Amsterdam (2), Den Haag en Utrecht. Door deze aankopen ziet NSI de beleningsgraad oplopen naar 39,5 procent, wat binnen de marge van een LTV tot 40 procent is. De intentie is echter de schuldgraad door verkopen in het vierde kwartaal dichter in de buurt te brengen van 35 procent.

Reageer op dit artikel