nieuws

Eindhoven gunt leegstandbeheer aan VPS Nederland

Financieel

Leegstandbeheerder VPS Nederland is door de gemeente Eindhoven in een tenderprocedure geselecteerd om het leegstaand vastgoed van de gemeente te beheren.

Eindhoven gunt leegstandbeheer aan VPS Nederland
Leegstaand kantoor

VPS zal het leegstandsbeheer van tientallen leegstaande panden in Eindhoven verzorgen. Het gaat daarbij om zowel woningen als ander gemeentelijk vastgoed, zoals voormalige schoolgebouwen en leegstaande kinderdagverblijven. VPS zal in de periode tot aan verkoop of herontwikkeling van de diverse gebouwen zorgen voor tijdelijke invullingen in de vorm van bedrijvigheid of bewoning.

Bij de werving en selectie van tijdelijke gebruikers voor de leegstaande locaties houdt VPS rekening met de maatschappelijke toegevoegde waarde van het leegstandsbeheer. In een aantal panden waar VPS het leegstandsbeheer gaat verzorgen, zijn reeds tijdelijke gebruikers gevestigd. VPS wil zoveel mogelijk zittende tijdelijke gebruikers overnemen van de voormalige leegstandsbeheerder.

Het beheer van lege gemeentelijke panden was sinds 2008 in handen van de stichting Ruimte. De verlenging van dit contract liep volgens het Eindhovens Dagblad stuk op een betalingsachterstand van zo’n vier ton van de stichting aan de gemeente. De stichting bestrijdt dat.

Managing director Jeroen van der Poel van VPS constateert een toenemende vraag naar tijdelijke oplossingen binnen gebiedsontwikkeling en stedelijke vernieuwing die een maatschappelijke meerwaarde creëren. ‘We zijn trots dat we deze opdracht gegund hebben gekregen en we verheugen ons erop aan de slag te mogen gaan met het leegstandsbeheer voor de gemeente Eindhoven. Wij verwachten dat de diverse tijdelijke invullingen van de leegstaande panden een toegevoegde waarde aan de stad zullen leveren.’

Eind april 2013 kocht het Deense bedrijf VPS de Nederlandse leegstandsbeheerder FMT. In datzelfde jaar werd daaraan AK Beheer toegevoegd. De fusie-onderneming heet sinds mei 2016 VPS Nederland.

VPS Nederland is onder andere beheerder van de Koepelgevangenis in Breda, Het Schieblock in Rotterdam, het Groot Ziekengasthuis in Den Bosch en Fort Isabella in Vught.

Reageer op dit artikel