nieuws

Bouwinvest boekt 12,4 procent rendement over 2017

Financieel

De institutionele vastgoedvermogensbeheerder Bouwinvest behaalde in 2017 rendement van 12,4 procent over 2017. Een jaar eerder was dat nog 12,1 procent.

Bouwinvest boekt 12,4 procent rendement over 2017
Dick van Hal

Bouwinvest verklaart de groei uit goede resultaten op de internationale portefeuille, waarvan het rendement uitkwam op 10 procent.

Bouwinvest  – dat kantoor blijft houden in Amsterdam Sloterdijk – mikt voor de periode tussen 2018 en 2020 op een groei van 40 procent van de totale portefeuille, oftewel een groei van 9,4 miljard euro eind 2017 naar 13 miljard euro in 2020. Ongeveer 1,5 miljard euro van deze groei zal plaatsvinden in de drie internationale mandaten: Europa (exclusief Nederland), Noord-Amerika en Azië-Pacific. Om zo uiteindelijk tot een verhouding van 60 procent Nederland en 40 procent internationaal te komen, aldus het bedrijf in het jaarverslag 2017.

‘Hoewel er onder institutionele beleggers een sterk vertrouwen is in vastgoed, zijn de resultaten niet enkel een kwestie van profiteren van sterke marktomstandigheden’, stelt directievoorzitter van Bouwinvest Dick van Hal. ‘Bouwinvest heeft steevast beter gepresteerd dan de belangrijkste benchmarks in de meeste markten en sectoren.’

Van Hal waarschuwt: ‘Het is niet al goud wat blinkt’. Het niveau van transparantie in sommige vastgoedmarkten is nog ondermaats en pro-cyclische waarderingsrisico’s liggen op de loer nu rentetarieven stijgen.

Internationale mandaten

Binnen de drie internationale mandaten behaalde de Europese portefeuille van 1,0 miljard euro een totaal rendement van 10,9 procent in 2017 (2016: 2,7 procent). Het fonds investeerde vorig jaar 115 miljoen euro in retail-, kantoor-, logistiek- en woningvastgoed. Hiervan heeft ongeveer 35 procent van de portefeuille de hoogste Gresb-duurzaamheidsbeoordeling van vier of vijf sterren. Bouwinvest ziet aantrekkelijke investeringsmogelijkheden in de woning- en studentenhuisvestingssector in de Franse, Duitse, Britse en Ierse markt.

De Noord-Amerikaanse portefeuille van 1,02 miljard euro behaalde in 2017 een totaal rendement van 6,2 procent (2016: 8,8 procent). In het afgelopen jaar heeft het fonds 145 miljoen euro geïnvesteerd in retail-, logistiek- en woningvastgoed. Ongeveer 32 procent van de portefeuille heeft een Gresb-label met vier of vijf sterren.

In de regio Azië-Pacific steeg het rendement van 2,7 procent in 2016 naar 16,2 procent in 2017 met een portefeuille van 0,6 miljard euro. Ongeveer 36 procent van de portefeuille heeft een Gresb-label van vier of vijf sterren. In totaal is 102 miljoen euro geïnvesteerd in kantoren, winkels en studentenhuisvesting. Voor de komende periode ziet Bouwinvest uitstekende mogelijkheden voor investeringen in eengezinswoningen (Japan, Australië en China) en studentenhuisvesting in Australië. Het investmentteam in Azië-Pacific richt zich nu onder andere op niet-genoteerd en beursgenoteerd logistiek vastgoed in geselecteerde opkomende markten.

Nederlandse fondsen

Het Dutch Residential Fund van Bouwinvest heeft met 4,8 miljard euro onder beheer in 2017 een totaalrendement van 15,6 procent gerealiseerd (2016: 20,5 procent). Het directe rendement van 2,8 procent was lager dan het jaar ervoor, omdat het fonds over een aanzienlijke pijplijn beschikt, die nog geen huurinkomsten genereert.

Het Dutch Retail Fund van 900 miljoen euro behaalde een rendement van 7,8 procent in 2017 (2016: 8,5 procent). Het fonds verhoogde de investeringen in ‘gemakswinkelcentra’, namelijk kleinere buurtwinkelcentra in bijvoorbeeld Hengelo en Zoetermeer.

Met 500 miljoen euro onder beheer, realiseerde het Dutch Office Fund vorig jaar een sterke stijging van het totale rendement van 13,7 procent (2016: 5,5 procent). Grotendeels dankzij het hoge indirecte rendement, voornamelijk veroorzaakt door de sterke waardestijging van de kantorenmarkt in Amsterdam.

Het beheerd vermogen van het Dutch Hotel Fund kwam in 2017 uit op 200 miljoen euro. Drie Amsterdamse projecten zaten in de pijplijn (Hourglass, Boot&Co en Amstel Tower), met in totaal 383 kamers, en waarvoor huurovereenkomsten tussen 20 en 25 jaar zijn afgesloten.

Het Dutch Healthcare Fund van Bouwinvest bestond eind 2017 uit zeven beleggingen met een totale waarde van 112 miljoen euro. Het fonds heeft het afgelopen jaar zijn investeringen aanzienlijk opgevoerd door transacties te ondertekenen met een waarde van 73 miljoen euro.

Reageer op dit artikel