nieuws

WDP leent 100 miljoen door uitgifte green bond

Financieel

WDP leent 100 miljoen door uitgifte green bond

De beursgenoteerde Belgische logistieke belegger WDP heeft 100 miljoen euro opgehaald door de plaatsing van een zogeheten green bond bij één enkele Amerikaanse investeerder.

De obligatielening heeft een looptijd van 11 jaar en een coupon van 2,62 procent. Het geld wordt uitsluitend aangewend voor de (her)financiering van de daarvoor in aanmerking komende duurzame activa van WDP, zoals bijvoorbeeld duurzame gebouwen (minimaal Breeam Very good), hernieuwbare energie, energie-efficiënte programma’s et cetera.

CFO Mickael Van den Hauwe van WDP ziet de lening als een mijlpaal in de financieringsstrategie van de onderneming. ‘Het beklemtoont het solide kredietprofiel van de WDP-groep en zijn capaciteit tot diversifiëren, en verder uitbreiden van de financieringsbronnen alsook het aantrekken van internationale financieringen.’

ABN Amro trad op als enige arrangeur en greenbondadviseur.

Reageer op dit artikel