nieuws

M&G lanceert ‘Brexit-fonds’

Financieel

M&G lanceert ‘Brexit-fonds’

M&G Real Estate heeft met zijn eerste value-add fonds M&G UK Enhanced Value Fund (UKEV) 125 miljoen pond opgehaald bij investeerders. Het fonds wil profiteren van de door de brexit ontstane onzekerheid.

UKEV, gemanaged door Paul Crosbie, is een closed-end fonds met een looptijd van zeven jaar dat zich richt op institutionele beleggers in het Verenigd Koninkrijk, Europa, Asia Pacific en Canada. Een Aziatische belegger heeft een aanzienlijk bedrag toegezegd. Naar verwachting zal in 2021 een totaal van 500 miljoen pond zijn geïnvesteerd.

UKEV belegt in Britse core-locaties zoals Londen, South East en de zes grote zakendistricten. UKEV richt zich op ondergewaardeerde activa met een waarde van 15 miljoen tot 75 miljoen pond. Met deze strategie denkt het fonds te profiteren van de risicoaversie die is ontstaan als gevolg van de huidige politieke onzekerheid.

Stefan Cornelissen, hoofd Institutional Business Development Benelux, Nordics en Zwitserland: ‘Nederlandse beleggers hebben interesse in het VK vanwege de nabijheid. Het hele brexit-proces brengt onzekerheid met zich mee. In combinatie met de relatief aantrekkelijke valutakoers is er verschil ontstaan in de waardering van vastgoed op Europese en Britse core-locaties.’

Fondsmanager Paul Crosbie: ‘Ondanks de onzekere uitkomst van de brexit-onderhandelingen, zijn de economische- en marktfundamenten in het VK robuust. Commercieel vastgoed profiteert van macro-economische trends zoals e-commerce en verstedelijking. Dit geeft de vraag een impuls. Het aanbod van kwalitatief hoogwaardig vastgoed is beperkt en daarom grijpen we de kans aan om gebouwen te herontwikkelen, renoveren en te herpositioneren.’

Reageer op dit artikel