nieuws

Financiële markten in woeligere wateren

Financieel

Financiële markten in woeligere wateren

Nu de economie beter presteert en de verwachtingen voor inflatie in de VS naar boven aangepast worden, begint de kapitaalmarktrente te stijgen.

De wereldeconomie heeft in 2017 boven verwachting goed gepresteerd. Met name in de Eurozone lag de groei uiteindelijk veel hoger dan in eerste instantie verwacht. Dankzij de aantrekkende binnenlandse vraag en de sterkere wereldeconomie kwam de BBP groei uit op maar liefst 2,5 procent. Ook in de VS gaat het goed, voor 2018 verwachten wij een groei van 3 procent. De inflatie is wereldwijd echter nog steeds bescheiden. In de Eurozone is de inflatie momenteel slechts 1,3 procent, zonder de volatiele energie- en voedselprijzen zelfs maar 0,9 procent. In de VS is de inflatie de afgelopen tijd wat gestegen, maar nog steeds lager dan verwacht gegeven de sterke groei en krapte op de arbeidsmarkt.

Toch zorgt de inflatie in de VS voor nervositeit op financiële markten. De sterkere loongroei in januari en het belastingplan van president Trump dragen bij aan het vermoeden dat de inflatie de komende tijd fors hoger uit zou kunnen gaan vallen. Dat zorgt voor opwaartse druk op de rente omdat de Federal Reserve daar op zal moeten reageren. Verwacht wordt dat dat de nieuwe president van de Federal Reserve, Jerome Powell, de Fed funds rate liefst drie of vier keer zal verhogen. Hogere inflatie- en renteverwachtingen doen de kapitaalmarktrente in de VS flink oplopen. De Amerikaanse 10-jaars rente is gestegen van 2,40 procent eind 2017 naar 2,83 procent, mede door het hogere aanbod van obligaties door de oplopende tekorten van de Amerikaanse overheid.

Waar Powell de rente in 2018 hoogstwaarschijnlijk een aantal keer zal verhogen, heeft ECB president Mario Draghi juist aangegeven dat het hem zeer onwaarschijnlijk lijkt dat de ECB de rente dit jaar aan zal passen. Door de lage loongroei en het drukkend effect van de sterkere euro op de importprijzen zal de inflatie dit jaar maar nauwelijks hoger komen te liggen, al verwachten wij wel een iets oplopende kerninflatie. De geldmarktrente lijkt dit jaar dus ongewijzigd te blijven, wij verwachten dat de 3-maands euribor dit jaar op -0,33 procent zal blijven. De kapitaalmarktrente is in Europa echter wel aan het stijgen. Onder invloed van de Amerikaanse rentestijging en het naderende einde van het opkoopprogramma van de ECB (QE) is de Duitse 10-jaars inmiddels tot 72 basispunten gestegen waar deze eind 2017 nog 43 basispunten bedroeg.

Door Bert Colijn, ING Global Markets Research

Reageer op dit artikel