nieuws

DNB: Nederlandse pensioenfondsen kwetsbaar

Financieel

DNB: Nederlandse pensioenfondsen kwetsbaar

De Nederlandse pensioensector is relatief kwetsbaar voor schokken op de financiële markten, mede door de grote blootstelling aan vastgoed.

Dat blijkt uit een Europese ‘stresstest’, waarbij de weerbaarheid van pensioenfondsen werd getoetst, zo meldde de Nederlandsche Bank (DNB).

In de test werd uitgegaan van zeer grote schokken. Zo werd gesimuleerd dat aandelen en vastgoed stevig aan waarde inleverden. Ook ging de rente hard omlaag, terwijl de risicopremies opliepen. In dit scenario werden Nederlandse fondsen volgens DNB stevig geraakt. De gemiddelde dekkings­graad van de deelnemende fondsen daalde met ongeveer een kwart.

Wel merkt DNB op dat de Europese pensioensectoren moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. Zo hanteren landen verschillende buffereisen en waarderingsgrondslagen, zoals de hoogte van de rekenrente. Ook gaan landen anders om met eventuele vermo­gens­tekorten.

Volgens de Pensioenfederatie zijn de uitkomsten van de test weinig verrassend. ‘Nederlandse pensioenfondsen hebben de ambitie om te indexeren en zij investeren daardoor relatief meer in zakelijke waarden als aandelen, vastgoed, die in het scenario flink werden geraakt.’

Verder benadrukt de federatie dat er geen sprake is van zogeheten ‘systeemrisico’s’ en dat pensioenfondsen juist een stabiliserende rol hebben. Verder zou de test niet goed aansluiten bij het toezicht zoals in Nederland. Hier wordt overigens wel aan gewerkt.

Er werd niet bekendgemaakt welke fondsen aan de test meededen. Volgens DNB gaat het om pensioenfondsen die representatief zijn voor de sector.

Reageer op dit artikel