nieuws

Den Haag adverteert voor rechtsherstel vastgoedeigenaren

Financieel

De gemeente gaat advertenties verspreiden in Nederlandse en buitenlandse media, bedoeld voor Joodse eigenaren van vastgoed in Den Haag. Mogelijk komen deze eigenaren in aanmerking voor moreel rechtsherstel. De Haag heeft hiervoor 2,6 miljoen euro uitgetrokken.

Den Haag adverteert voor rechtsherstel vastgoedeigenaren
Stadswapen Den Haag

De advertentie komt in Nederlandse, Engelse, Amerikaanse, Israëlische en Belgische media. In het bericht wordt uitgelegd dat de gemeente besloten heeft tot moreel rechtsherstel voor Joodse eigenaren van geroofd vastgoed in en na de Tweede Wereldoorlog. Hun panden werden door de Duitsers onteigend, maar na de oorlog ontvingen zij toch een rekening van de gemeente voor nog openstaande erfpachtcanon en straatbelasting.

‘Het toenmalige stadsbestuur en de toenmalige gemeenteraad hebben weinig compassie getoond met de Joodse oorlogsslachtoffers en hun nabestaanden. Het huidige college en de gemeenteraad van Den Haag hechten eraan het handelen uit die tijd recht te zetten en hebben besloten tot dit moreel individueel rechtsherstel.’

De gemeente Den Haag roept vastgoedeigenaren uit die tijd of hun nabestaanden op om zich te melden bij de gemeente. Een speciale beoordelingscommissie met daarin vertegenwoordigers van de gemeente en de Joodse gemeenschap wordt 1 januari 2018 ingesteld. De commissieleden zullen de aanvragen behandelen.

Reageer op dit artikel