nieuws

VGM NL bepleit ontruiming van henneppanden

Financieel

VGM NL biedt het ministerie van Veiligheid en Justitie hulp bij de invulling van de wijziging van de Opiumwet. De vereniging van vastgoedbeheerders verkiest ontruiming boven sluiting van zogeheten henneppanden.

VGM NL bepleit ontruiming van henneppanden
Blad van een wietplant

Ontruiming heeft als voordeel dat vastgoedeigenaren snel een nieuwe huurder voor een probleempand kunt vinden. Uit een verslag van de Vaste Kamercommissie Veiligheid & Justitie van begin oktober 2017 blijkt dat leden van de SP-fractie wel iets ziet in die aanpak. ‘Deze leden vernemen dan ook graag hoe het gesprek met VGM NL is verlopen en wat de volgende stappen zullen zijn.’

Door in de wet ruimere bevoegdheden op te nemen om op te treden, zullen na de wijziging van de Opiumwet meer panden worden gesloten. Daarmee neemt het probleem van gesloten panden verder toe.

VGM NL reageerden in oktober 2016 op de consultatie wijziging Opiumwet, waarin een verruiming van de sluitingsbevoegdheid wordt voorgesteld. Naar aanleiding van die reactie werd de branchevereniging medio juli 2017 uitgenodigd op het ministerie van Veiligheid en Justitie voor een toelichting. VGM NL werd vergezeld door de branchevereniging van vastgoedbeleggers IVBN. De input van beide clubs is opgenomen in de reactie van de minister aan de Vaste Kamercommissie.

De vastgoedbeheerder bieden nu ambtenaren hulp bij de beantwoording van de vragen uit het verslag. Ook biedt de vereniging de SP-leden in de commissie steun aan. Na een afdoende beantwoording van vragen van de vaste Kamercommissie door de minister is het wetsvoorstel rijp voor plenaire behandeling in de Tweede Kamer.

Reageer op dit artikel