nieuws

Versnelde afbouw hypotheekrenteaftrek

Financieel

Het nieuwe kabinet, dat naar verwachting op 10 oktober het regeerakkoord presenteert, heeft besloten de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 versneld af te bouwen naar 37 procent in 2023.

Versnelde afbouw hypotheekrenteaftrek

Dat heeft de NOS vernomen uit bronnen rond de onderhandelende coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en wordt bevestigd in andere landelijke media. Het gaat om het aftrektarief voor huizenbezitters met een inkomen vanaf 68.000 euro die in het hoogste belastingtarief vallen. Op dit moment mogen ze 50 procent van de betaalde hypotheekrente aftrekken van hun belastbaar inkomen. Volgens het huidige kabinetsbeleid wordt dit in 2018 en 2019 met nog eens 0,5 procentpunt verlaagd tot 49 procent in 2012.

Waar VVD en PvdA besloten de hypotheekrenteaftrek pas in 2042 af te bouwen naar 37 procent van nog 52 procent in 2014, doet de nieuwe coalitie dat bijna twintig jaar eerder. Vanaf 2020 zal het hoogste aftrektarief elk jaar met 3 procentpunt worden verlaagd. Na vier jaar en 12 procentpunt minder aftrek komt het uiteindelijke aftrek in 2023 uit op 37 procent.

Politieke bronnen stellen dat de huizeneigenaren volledig gecompenseerd door verlaging van het eigenwoningforfait en de inkomstenbelasting. In de loop van de nieuwe kabinetsperiode zou de aanstaande regering namelijk een vlaktaks van ook 37 procent willen invoeren voor bruto-inkomens tot ongeveer 70.000 euro. Onder dat bedrag vallen 9,5 op de tien belastingbetalers.

Met deze versnelde verlaging lijkt de VVD bakzeil te halen. De liberalen hadden eerder beloofd niet verder te morrelen aan de hypotheekrenteaftrek. De coalitiepartners komen hiermee tegemoet aan zorgen van DNB, IMF, Oeso en de Europese Commissie. De volledige aftrek leidt volgens deze instellingen tot te hoge particuliere schulden en ingeval van een nieuwe huizencrisis tot financiële instabiliteit van Nederland.

De Staat zal miljarden minder kwijt zijn aan de aftrek. Uit de Miljoenennota van 2018 bleek half september dat de Rijksoverheid in 2018 10,1 miljard euro moet betalen aan renteaftrek. Dit jaar is dat nog 10,6 miljard euro. In 2013 was dat nog zo’n 14 miljard euro. Het eigenwoningforfait zal de Staat volgend jaar 3,3 miljard euro opleveren.

Reageer op dit artikel