nieuws

Investeringen gemeente in bedrijventerrein halveren

Financieel

Gemeenten zullen de komende vijf jaar de helft minder investeren in bestaande bedrijventerreinen dan de vijf jaar ervoor. Dat blijkt uit benchmarkonderzoek van Stec Groep onder 170 gemeenten naar hun investeringsgerichte aanpak op bedrijventerreinen.

Investeringen gemeente in bedrijventerrein halveren
Bedrijventerrein Venlo

De gemiddelde gemeente gaf sinds 2011 ongeveer 2,8 miljoen euro uit aan herstructurering. De komende vijf jaar is dat nog maar 1,4 miljoen euro. Enerzijds komt dit doordat een deel van de herstructurering is afgerond. Anderzijds is dit volgens Stec een gevolg van de lage prioriteit die bedrijventerreinen hebben bij politiek en bestuur.

Uit het onderzoek blijkt verder dat driekwart van de gemeenten slechts de helft van het potentieel benut om private investeringen uit te lokken. Gemeenten scoren zichzelf een ruime voldoende op ondernemersgerichtheid (6,7), maar ze monitoren te weinig welke bedrijvendynamiek er is en maken onvoldoende gebruik van alle private instrumenten. Gemeenten staan verder nog aan het begin van vernieuwing: 10 procent geeft aan dat hun terreinen voor 2030 circulair zijn. Voor smart industry is 20 procent van de bedrijventerreinen nu klaar.

Economisch adviesbureau Stec Groep voerde de benchmark uit vanwege het grote belang van bedrijventerreinen: de helft van de Nederlandse economie hangt samen met bedrijventerreinen. De 10 procent gemeenten die het best presteren zetten bovengemiddeld in op het omkatten van gebouwen en opkopen van private kavels. Verder prioriteert deze groep hun budgetten voor herstructurering vaker door aan te sluiten bij sterk groeiende bedrijven/topsectoren en een beoogde waardesprong.

Bij bijna 90 procent van de gemeenten ontbreekt een private investeringsagenda. Maar iets meer dan de helft van de gemeenten kent de tien grootste bedrijven in termen van sociaaleconomische waarde. Meer dan 40 procent van de gemeenten heeft haar sterkst groeiende bedrijven niet in beeld. Slechts een kwart van de gemeenten beschikt over een actuele bedrijventerreinenvisie; wel zegt nog eens een kwart daar nu aan te werken.

Reageer op dit artikel