nieuws

Europees pensioengeld naar woningstarters

Financieel

Europese pensioenfondsen gaan 1 miljard euro investeren in de grond onder Nederlandse starterswoningen. Doordat de woonlasten lager uitvallen, kunnen meer starters een koopwoning betalen.

Europees pensioengeld naar woningstarters

Dat bericht de Almeerse onderneming DNGB. DNGB heeft na jaren ontwikkeling de steun van een aantal Europese pensioenfondsen om dit programma genaamd Duokoop in Nederland op grote schaal te introduceren. Met Duokoop koopt de starter een woning samen met Stichting DNGB Fonds I. De grond onder de woning wordt door DNGB Fonds gekocht en de starter pacht de grond van DNGB Fonds in een eeuwigdurende erfpachtovereenkomst.

De woning op de grond wordt zelf door de starter aangekocht met een NHG gedekte hypothecaire lening van een hypotheekverstrekker. De starter betaalt een maandelijkse vergoeding aan DNGB Fonds voor het gebruik van de grond, de zogenaamde canon. De canon is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Met Duokoop kunnen de netto woonlasten voor de starter significant lager zijn dan bij een traditionele aankoop van een woning (in volledig eigendom) gefinancierd met een hypothecaire lening. De potentiële vermogensopbouw in de woning is echter lager bij Duokoop, doordat de grond in bezit is van DNGB Fonds.

Uniek aan Duokoop is dat de canon, los van een jaarlijkse inflatie aanpassing, nimmer kan worden herzien. Bovendien kan de starter op ieder gewenst moment, en op eenduidige wijze, de grond van DNGB Fonds kopen tegen een vaste grond quote (verhouding grondwaarde en marktwaarde woning) vastgesteld bij aanvang van het contract.

DNGB Duokoop ontwikkeld en is uitvoerder. Stichting DNGB Fonds I, namens CS Capital Partners Real Estate Fund is het beleggingsfonds dat de grond onder de woning aankoopt en verpacht aan de starter. Dit fonds wordt beheerd door de onder Engels financiëel toezicht staande vermogensbeheerder Cabot Square Capital LLP. Het fonds is opgezet voor gereguleerde Europese pensioenfondsen en overige gekwalificeerde beleggers.  Het fonds heeft een omvang van 1 miljard euro. Onlangs heeft een zogenaamde first close plaatsgevonden.

Reageer op dit artikel