nieuws

DNB: leennormen koopwoning verder inperken

Financieel

Om de risico’s die gepaard gaan met hoge hypotheekschulden te verminderen vindt De Nederlandsche Bank het wenselijk om de afbouw van de hypotheekrenteaftrek aanzienlijk te versnellen en leennormen verder in te perken.

DNB: leennormen koopwoning verder inperken

Dat schrijft DNB in het op 9 oktober gepubliceerde Overzicht Financiële Stabiliteit. Het DNB-rapport is waarschijnlijk geschreven voordat bekend werd dat het nieuwe kabinet het maximale hypotheekrenteaftrekpercentage versneld wil verlagen naar 37 procent in 2023. DNB geeft geen cijfermatige aanbevelingen. DNB-president Klaas Knot heeft afgelopen jaren wel herhaaldelijk gepleit voor verdere daling van de maximale leencapaciteit naar 90 procent in plaats van 100 procent in 2018.

De Nederlandse woningmarkt trekt stevig aan en vertoont lokaal tekenen van oververhitting, schrijft DNB in het overzicht. Waar enkele jaren geleden de economische terugval en de correctie op de woningmarkt elkaar versterkten, voeden het economische herstel en de opleving van de woningmarkt elkaar momenteel juist. Deze procycliciteit kan gepaard gaan met onnodig hoge economische en maatschappelijke kosten en hangt onder meer samen met het feit dat hypotheekrenteaftrek en leennormen naar internationale maatstaven genereus zijn, waardoor de hypotheekschuld in Nederland relatief hoog is.

Het grote aandeel aflossingsvrije leningen is een belangrijke verklaring voor de zeer hoge Nederlandse hypotheekschuld. De uitstaande schuld van een aflossingsvrije lening blijft gedurende de gehele looptijd constant, terwijl bij een annuïtaire lening de schuld geleidelijk afneemt. Deze hogere schuld maakt huishoudens kwetsbaarder voor rente- en inkomensschokken. Daarnaast maakt het banken, die verreweg het grootste deel van de hypotheekschuld financieren, meer afhankelijk van marktfinanciering.

Reageer op dit artikel