nieuws

Hogere btw hotel- en restaurantdiensten schaadt vastgoedeigenaar

Financieel

Hogere btw hotel- en restaurantdiensten schaadt vastgoedeigenaar

De partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie lijken bijna rond te zijn met het regeerakkoord. De aanpassing van het belastingregime heeft gevolgen voor de vastgoedsector.

Naast het verlagen van het vennootschapsbelasting tarief en de aanpak van de hypotheekrente aftrek, springt de btw-verhoging het meest in het oog. De verhoging van het verlaagde tarief van 6 procent naar 9 procent zal onder meer gevolgen hebben voor de hotel-en leisuremarkt.

Zoals bekend is de Nederlandse btw-wetgeving een verplichte implementatie van de Europese btw-richtlijn. Die richtlijn heeft de lidstaten de mogelijkheid gegeven een aantal diensten en goederen onder een verlaagd tarief te classificeren. In principe gaat het dan om ‘eerste levensbehoeften’ en bepaalde arbeidsintensieve diensten. De lidstaten kunnen binnen aangegeven bandbreedtes vervolgens zelf bepalen hoe hoog het normale tarief is en hoe laag het verlaagde tarief. Uiteraard is dit afhankelijk van de budgettering van de lidstaten. Het verlaagde tarief mag niet lager zijn dan 5 procent.

Voor de vastgoedmarkt zal met name de verhoging binnen de hotel- en leisure sector van belang zijn. Op dit moment vallen bijvoorbeeld hotelovernachtingen en restaurantmaaltijden onder het verlaagde tarief van 6 procent. Voorzover hoteldiensten worden gebruikt voor niet-zakelijke doeleinden en voor vrijwel alle restaurantvoorzieningen geldt dat de btw op dergelijke kosten voor de dienstenafnemer niet aftrekbaar is. Als de dienstverlener zijn prijzen niet aanpast, maar slechts de btw verhoging toepast, betekent dit een verhoging van de kosten voor de afnemer. De dienstverlener kan er uiteraard ook voor kiezen zijn marge aan te passen.

Met andere woorden, de prijzen in de hotel- en leisuresector zullen omhoog gaan en de marge voor de exploitanten zal lager uitvallen. Dit zal van invloed zijn op huur- en exploitatiecontracten die zijn gebaseerd op een vergoeding op basis van de omzet, zodat ook de vastgoedverhuurder mogelijk schade gaat ondervinden.

Naast de dienstverlening in de hotel- en leisuresector, zal de verhoging ook in andere sectoren de marges verlagen. Gedacht kan worden aan het verbouwen van huizen, de toegang tot evenementen of het verkopen van medicijnen. Een compleet overzicht van diensten en goederen die onder het verlaagde tarief vallen is terug te vinden op de site van de Belastingdienst.

Het is nog niet bekend wanneer de verhoging precies in zal gaan, het vermoeden is per 1 januari 2019- en of er een overgangsregeling komt. Wel zal nu al goed gekeken moeten worden naar bijvoorbeeld reserveringen en vooruitbetalingen. Uiteraard moeten ook de verschillende systemen en facturatie worden aangepast.

Reageer op dit artikel