nieuws

Aedes: beloofde 100 miljoen investeringskorting schijntje

Financieel

Het nieuwe kabinet wil woningcorporaties een korting van 100 miljoen euro geven op de verhuurdersheffing bij investeringen in verduurzaming. Corporatiekoepel Aedes noemt dat bedrag ‘echt veel te weinig’.

Aedes: beloofde 100 miljoen investeringskorting schijntje
Marnix Norder Aedes

De vier formatiepartijen willen corporaties stimuleren hun woningen extra te isoleren of andere energiemaatregelen te nemen om zo de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Naar verluidt zal het nieuwe kabinet daar 100 miljoen euro van de verhuurdersheffing ter beschikking voor willen stellen.

‘Dit is een heel mager begin. Met omgerekend 50 euro per woning kun je bij wijze van spreken een aantal spaarlampen kopen. Er zijn echt forse investeringen nodig om woningen duurzaam te maken’, aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder op de door de NOS gepubliceerde plannen van de nieuwe coalitie om verduurzaming van huurwoningen door woningcorporaties te stimuleren.

De verhuurdersheffing drukt komend jaar voor bijna 2 miljard op de begrotingen van corporaties, vervolgde hij. ‘We verwachten veel meer dan een aftrek van 100 miljoen voor verduurzaming, maar ook voor nieuwbouw en betaalbare huren.’ Corporaties willen heel graag hun plannen voor verduurzaming versneld realiseren, benadrukte Norder. ‘We kunnen dat ook. Maar daar hebben we veel meer geld voor nodig. Als we al het geld dat we hebben nu uitgeven aan verduurzaming, lukt het niet om voor 2066 onze woningen CO2-neutraal te hebben.’

Alle corporaties maken nu concrete plannen voor verduurzaming, vervolgde Norder. ‘In 2021 hebben onze woningen bijvoorbeeld gemiddeld label B. Daarmee lopen we ver voorop bij de koopsector.’ In de Woonagenda hebben de Aedes-leden afgesproken een plan van aanpak te maken hoe in 2050 hun woningen CO2-neutraal zijn. Maar om deze doelstelling te halen, zijn forse investeringen nodig.

Reageer op dit artikel