nieuws

Afwikkeling FGH-portefeuille mogelijk binnen Rabobank

Financieel

Afwikkeling FGH-portefeuille mogelijk binnen Rabobank
FGH Bank-kantoor in Utrecht

Binnenkort besluit Rabobank of de afwikkeling van de overgebleven vastgoedleningenportefeuille van FGH Bank binnen Rabobank of FGH zal plaatsvinden. Er is geen sprake van een nieuwe reorganisatie van de vastgoedfinancier.

Dat laat FGH Bank weten in reactie op een FD-bericht dat Rabobank voor de derde keer een strategiewijziging voor de vastgoedfinancier overweegt. Uiterlijk 1 oktober moet Rabobank plan van aanpak over de vastgoedfinancier hebben voorgelegd aan toezichthouder DNB, blijkt uit het aan Vastgoedmarkt gestuurde jaarverslag van FGH Bank. Het grootste deel van de vastgoedleningenportefeuille is al overgeheveld naar het direct onder Rabobank ressorterende Rabo Real Estate Finance.

De niet-passende portefeuille ter grootte van 2,4 miljard euro eind 2016 valt nog onder de op te heffen FGH Bank. Wat de huidige omvang van de portefeuille is, wil de financier niet zeggen. Najaar 2016 stelde Rabobank dat de FGH-portfolio ‘beheerst’ zou worden afgebouwd. Nu blijkt dat ook integratie en afwikkeling binnen Rabobank een optie is. FGH Bank laat desgevraagd weten dat Rabobank inderdaad alternatieven onderzoekt voor het verder behandelen en afwikkelen van de resterende FGH-portfolio. ‘In 2015 is besloten dat FGH Bank zou worden geïntegreerd in de Rabobank. In november 2016 is vervolgens Rabo Real Estate Finance gelanceerd.’

‘De portefeuille is op basis van de nieuwe vastgoedstrategie van de Rabobank (2015) onderverdeeld in een deel dat wel aansluit op die strategie en een deel dat niet aansluit op die strategie. Sinds najaar 2016 wordt de portefeuille die aansluit op de nieuwe vastgoedstrategie geïntegreerd bij de Rabobank en is ook een deel van de FGH-werknemers naar de Rabobank gegaan. De portefeuille van leningen die niet aansluiten op de nieuwe vastgoedstrategie van de Rabobank blijft bij FGH Bank. Deze klanten worden bediend door de collega’s die bij FGH Bank blijven, waarbij gemaakte contractuele afspraken gerespecteerd worden.’

‘Aangezien FGH Bank op termijn zal ophouden te bestaan, wordt onderzocht hoe de afname van deze portefeuille het best vormgegeven kan worden. Er is in die zin geen nieuw gegeven. Onder meer doordat de migratie naar de Rabobank voorspoedig verloopt, neemt de portefeuille van FGH Bank snel af. Daarmee is dit het moment om te kijken naar de portefeuille die niet naar de Rabobank overgedragen wordt. Dat is in feite een logische uitwerking van de in 2015 ingeslagen strategische richting’, besluit de vastgoedfinancier.

Reageer op dit artikel