nieuws

Mooi rendement Altera-fondsen

Financieel

Vastgoedvermogensbeheerder Altera Vastgoed heeft in de eerste helft van 2017 het rendement van haar twee grootste vastgoedfondsen – woningen en winkels – aanzienlijk zien stijgen.

Mooi rendement Altera-fondsen
Altera-project Beeckhof in Hoevelaken

Dat meldt Altera Vastgoed. Het vermogen in de drie beheerde fondsen bedraagt in totaal 1,9 miljard euro. Daarvan bestaat het leeuwendeel uit woningen (939 miljoen euro) en winkels (728 miljoen euro). Het derde en kleinste fonds bestaat uit bedrijfsruimten (133 miljoen).

Het totaal rendement van het woningfonds kwam over de eerst zes maanden uit op 8,1 procent, een flinke stijging in vergelijking tot 6,8 procent gedurende de overeenkomstige periode vorig jaar. Dat was te danken aan de forse stijging van het indirect rendement (waardestijging) van 4,8 procent  naar 6,2 procent. Het direct rendement daalde met 0,2 procent tot 1,8 procent.

Het verwerven van nieuwbouwwoningen  is duurder geworden; het gemiddelde bruto aanvangsrendement van de Altera portefeuille is in het eerste halfjaar verder gedaald van 5,4 tot 5,1 procent. De belangstelling van huurders bij oplevering is zeer groot. De exploitatie van de portefeuille verloopt met een bezettingsgraad van 98 procent voorspoedig.

Gelet op de resultaten over het eerste halfjaar komt naar verwachting het fondsrendement over geheel 2017  evenals in 2016  ‘weer ruim boven de 10 procent uit’.

In het eerste halfjaar van 2017 zijn 313 woningen aan de exploitatieportefeuille toegevoegd, waarvan 268 uit de pijplijn. Daarnaast hebben we in het eerste halfjaar 123 woningen aan de pijplijn toegevoegd, verdeeld over drie projecten in Den Haag, Zeist en Heemskerk. In het tweede halfjaar volgen nog ten minste 650 woningen in Den Bosch, Rotterdam, Leiden en Den Haag. ‘Onze inzet voor 2017 is om circa 1.000 woningen aan de pijplijn toe te voegen.’

De strategie van de winkelsector is begin 2017 aangescherpt, met een nadrukkelijke focus op gemakswinkelen (wijkwinkelcentra en supermarkten). Dit segment van de winkelmarkt blijkt qua rendement en huurniveau stabieler te zijn dan andere segmenten en biedt een aantrekkelijk direct rendement.

Na een lichte afwaardering in het eerste kwartaal, door taxateurswisselingen, was er in het tweede kwartaal sprake van een lichte opwaardering. Het fondsrendement kan naar verwachting over 2017 6 procent bedragen, nagenoeg een verdubbeling ten opzichte van 2016 (3,1 procent).

In de sector Bedrijfsruimten konden enkele nieuwe contracten worden afgesloten, onder andere in een logistiek complex in Rotterdam en een bedrijfsverzamelcomplex in Bleiswijk. Voor geheel 2017 verwacht Altera een fondsrendement van 6 procent. Dat is beduidend lager dan de 9,8 procent van vorig jaar.

Reageer op dit artikel