nieuws

‘Kabinetsinvestering in wonen pure noodzaak’

Financieel

‘Kabinetsinvestering in wonen pure noodzaak’
Bouwstart Lumiere in Den Haag

Bouwend Nederland roept het nieuwe kabinet op snel beslissingen te nemen over investeringen die Nederland versterken. De belangenvereniging vreest dat de begroting over 2018 van het huidige demissionaire kabinet Nederland 1,5 jaar op achterstand zet.

De begrotingen voor 2018 zijn vanwege de demissionaire status dit jaar relatief ‘beleidsarm’. Wel is er een groeiende economie (+2,5 procent) en een groeiend begrotingsoverschot (+0,8 procent). Ook de staatsschuld daalt. Dat geeft het nieuwe kabinet financiële ruimte. Nu is het zaak om die ruimte verstandig te benutten, aldus Bouwend Nederland. Bijvoorbeeld voor verduurzaming en infrastructuur zoals wegen, spoor, dijken.

Om onze sterke positie als handels- en dienstenland te verbeteren zijn investeringen op het gebied van wonen en infrastructuur pure noodzaak. Eerder dit jaar hebben vijftig coalitiepartijen, waaronder drie ministeries en Bouwend Nederland, in de Bouwagenda aangegeven wat nodig is voor een beter, duurzamer en sterker Nederland. Met een structurele toevoeging van 150 miljoen euro per jaar aan het infrastructuurfonds kan de mobiliteitsgroei worden opgevangen.

Ook moet de achterstand op onderhoud, renovatie en vervangen van kunstwerken snel worden aangepakt. Dit vergt een jaarlijkse investering ter grootte van 100 miljoen euro. Verder verdient de verduurzaming van de gebouwde omgeving prioriteit met het oog op een CO2-neutraal Nederland. Bouwend Nederland heeft vertrouwen dat het nieuwe kabinet snel aan de slag gaat, zodat de begroting 2018 geen vrijbrief voor stilstand wordt.

Reageer op dit artikel