nieuws

Bijna helft sociale huurders betaalt lage huur

Financieel

Van de sociale huurders betaalt 45 procent een relatief lage huurprijs. Bij slechts 3 procent van de woningen in de sociale huursector zijn de marktwaarde van de woning, de huurprijs en het inkomen van de huurders in balans.

Bijna helft sociale huurders betaalt lage huur
nieuwbouw-Stadgenoot-op-Oostenburg-Noord-Amsterdam

Dat blijkt uit een landelijke analyse van Deloitte naar de balans tussen huren, marktwaarde en inkomen bij sociale huurwoningen. In alle andere gevallen (97 procent) is sprake van onevenwichtigheden. Analyses over scheefwonen gaan doorgaans in op de vraag of het inkomen past bij de huur die de huurder betaalt. Deloitte voegt daar als derde element de huurprijs op basis van de marktwaarde van de woning aan toe. Door middel van data-analyse is gekeken hoe de marktwaarde, de huurprijs en het inkomen zich tot elkaar verhouden.

De markthuur kan hoger zijn dan de contracthuur, min of meer gelijk zijn aan of lager zijn dan de contracthuur. Uit de analyse blijkt dat één van de negen groepen overheerst, namelijk de groep met een relatief lage contracthuur. Dat geldt zowel ten opzichte van de huur die gevraagd zou kunnen worden voor de woning (markthuur) als ten opzichte van het inkomen van de huidige bewoner(s) (inkomenshuur). De omvang van deze groep is bij de huidige uitgangspunten 45 procent van de sociale huurders in Nederland.

Ook is er een grote groep (23 procent) waarbij vanuit de markt bezien een hogere huur gevraagd zou kunnen worden, maar waarbij de bewoners de huidige huur al niet of nauwelijks op kunnen brengen. Frank ten Have, partner Deloitte Real Estate & Partnerships: ‘Een grote groep sociale huurders zou op basis van zowel de markthuur als hun inkomen meer kunnen betalen. Dit is echter praktisch en juridisch gezien lang niet altijd mogelijk, nog los gezien van het beleid. Ook is er een grote groep voor wie de huur juist te hoog is. Het onderzoek laat zien dat huursubsidiëring nu zowel via de huurprijs (5,3 miljard euro huurkorting) alsook via het inkomen (2,5 miljard huurtoeslag) plaatsvindt.’

Het onderzoek is bedoeld als input voor debat en beleidsontwikkeling en als opmaat voor verdiepend onderzoek op lokaal niveau. In hoeverre het landelijke beeld dat naar voren komt (on)wenselijk is, laat Deloitte in het midden. Nederland telt zo’n 2,3 miljoen sociale huurwoningen, ongeveer 30 procent van de totale woningvoorraad.

Reageer op dit artikel