nieuws

Uitstekende resultaten Eurocommercial

Financieel

De Europese winkelcentrumbelegger Eurocommercial rapporteert uitstekende resultaten over het gebroken boekjaar 2016/2017. De huurgroei bedroeg 4,1 procent.

In zijn toelichting op de vrijdag gepubliceerde resultaten sprak topman Jeremy Lewis over ‘een van de beste jaren ooit’.  De Brit staat al vanaf 1991 aan het roer van het mede door hem opgerichte Amsterdamse beursfonds dat belegt in winkelcentra in Zweden, Frankrijk en Italië.

Ondanks het vrijwel ontbreken van inflatie stegen de huurinkomsten op basis van de vergelijkbare portefeuille met 4,1 procent. Italië was met +5,6 procent het best presterende jongetje van de klas, gevolgd door Zweden (+3,2 procent) en Frankrijk (2,3 procent). De omzet van de winkeliers in de centra daalde over het hele boekjaar gemeten echter met 1 procent;  maar stegen in het kwartaal dat afliep op 30 juni met 0,7 procent.

Het direct resultaat per aandeel ging met 3,7 procent omhoog naar 2,23 euro, de grootste stijging in de bedrijfsgeschiedenis.

De waarde van de vastgoedportefeuille groeide in het boekjaar met 5 procent tot 3,8 miljard euro. Ook op dit vlak zetten de Italiaanse centra hun beste beentje voor met een toename van  6,7 procent. Ook in Zweden was met +5,5 procent sprake van forse waardegroei, hekkensluiter was  Frankrijk (+2,8 procent). Ondanks de Zweedse belastingherziening die boven de markt hangt, waardoor de aftrekbaarheid van  rentelasten stevig aan banden wordt gelegd, heeft de Zweedse beleggingsmarkt tot dusverre nog niet aan kracht ingeboet, schrijft Lewis. De onomstreden maatregel is nu verschoven naar 2018.

De intrinsieke waarde per aandeel ging met 8 procent omhoog, oftewel een plus van  195 miljoen euro. Het bestuur stelt een dividend voor van 2,10 euro per aandeel, een stijging van 2,4 procent in vergelijking met het vorige boekjaar.

Reageer op dit artikel