nieuws

Resultaat Vesteda iets omhoog

Financieel

Vesteda realiseerde een resultaat over de eerste helft van het jaar van 75 miljoen euro, ten opzichte van 74 miljoen euro over de eerste helft van 2016, exclusief de reorganisatievoorziening van 7 miljoen euro uit hoofde van het herstructureringsprogramma en de herhuisvesting naar één centrale locatie in Amsterdam.

Resultaat Vesteda iets omhoog
Vesteda-complex De Generaal, Amsterdam Zeeburgereiland

Het totaal resultaat (comprehensive) over het eerste halfjaar 2017 kwam uit op 325 miljoen euro , vergeleken met 274 miljoen euro in dezelfde periode in 2016. Het totaal rendement op het eigen vermogen bedroeg 10,7 procent (H1 2016: 10,4 procent). Het verschil wordt met name verklaard door een hoger ongerealiseerd rendement.

De waardegroei van Vesteda’s portefeuille lag net als in 2016 significant boven het langjarig gemiddelde. De waarde van de portefeuille steeg in de
eerste zes maanden van het jaar met 5,6 procent naar 4,5 miljard euro. De waardegroei in het tweede kwartaal was met 3,0 procent iets hoger dan de groei in het eerste kwartaal. Vesteda bezig 22,.574 woningen, waarvan 70 procent in het middenhuursegment. De bruto huuropbrengsten in H1 bedroegen 127 miljoen euro.

In mei investeerden een aantal participanten van Vesteda in totaal 280 miljoen euro voor verdere groei van de verhuurportefeuille, zowel voor de financiering van de reeds gecommitteerde acquisitiepijplijn als voor toekomstige groei. Aan het einde van het tweede kwartaal bedroeg het totaal aan eigen vermogen 3,5 miljard euro. Als gevolg van de waardestijging van de portefeuille en de uitgifte van eigen vermogen steeg het balanstotaal naar 4,6 miljard euro en daalde de leverage ratio naar 22,8 procent.

Vesteda heeft in de afgelopen twee jaar circa 1.550 woningen aan de acquisitiepijplijn toegevoegd. Met de recente equity-investering kan Vesteda zich onverminderd blijven inzetten op uitbreiding in het schaarse middenhuursegment.

In september betrekt Vesteda een nieuw hoofdkantoor, De Boel in Amsterdam. Daar worden de drie bestaande hoofdvestigingen gecentraliseerd.

Reageer op dit artikel