nieuws

BNG ziet vraag naar kredieten verder afnemen

Financieel

Woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen blijven ondanks de zeer lage rente voorzichtig met nieuwe, langlopende kredieten.

BNG ziet vraag naar kredieten verder afnemen

Dat meldt kredietverstrekker BNG Bank in zijn halfjaarbericht. BNG verstrekte in de eerste jaarhelft voor 4,4 miljard euro aan nieuwe, langlopende leningen. Dat was in dezelfde periode vorig jaar nog 4,7 miljard euro. De lagere kredietvraag is een gevolg van de vele bezuinigingen van de afgelopen jaren. Daardoor zijn de belangrijkste klanten van de bank minder gaan investeren.

Daarnaast krijgt BNG te maken met meer concurrentie. Mede door de lage rente gaan institutionele beleggers op zoek naar veilige beleggingen die toch een redelijk rendement opleveren. BNG heeft daardoor zijn hoge marktaandeel licht zien teruglopen. De bank gaat ervan uit dat de vraag naar kredieten ook in de tweede jaarhelft zal dalen. ‘Woningcorporaties zullen de komende jaren meer investeren in nieuwe sociale woningen. De verwachting is echter dat ze daar in eerste instantie vrijgekomen eigen middelen voor zullen inzetten’, staat in het halfjaarbericht.

De lage rente hielp BNG wel aan een fiks hogere winst. Het nettoresultaat verdubbelde bijna tot 242 miljoen euro. Dat kwam grotendeels door waardestijgingen van beleggingen. Maar ook het renteresultaat viel dankzij lagere financieringslasten hoger uit dan in de eerste helft van 2016.

Voor heel 2017 verwacht BNG een renteresultaat tussen 420 miljoen en 450 miljoen euro. Gezien de forse schommelingen op de financiële markten waagt de bank zich niet aan een concrete voorspelling voor het nettoresultaat.

Branchegenoot NWB Bank wist de kredietverlening in de eerste jaarhelft wel op peil te houden. De geldverstrekker voor vooral waterschappen en woningcorporaties zette voor 3,6 miljard euro aan nieuwe leningen uit, net zoveel als een jaar eerder.

NWB is dan ook positiever over de markt dan BNG: ‘Mogelijk bieden de gunstige vooruitzichten voor de Nederlandse economie ook ruimte voor extra investeringen in de publieke sector.’ De bank zag vooral dankzij fiks lagere financieringskosten de nettowinst in de eerste jaarhelft met bijna een vijfde aandikken tot 64,2 miljoen euro.

Reageer op dit artikel