nieuws

Volledige financiering ABN voor verduurzaming gebouwen

Financieel

Zakelijke klanten van ABN Amro die hun gebouwen willen verduurzamen kunnen vanaf 26 juli 2017 de investering voor 100 procent gefinancierd krijgen.

Volledige financiering ABN voor verduurzaming gebouwen

ABN is daarmee de eerste grootbank van Nederland die dit mogelijk maakt. De bank wil zo actief bijdragen aan de verduurzaming van gebouwen in Nederland. Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waar Nederland voor staat, aldus ABN. Van de Nederlandse CO2-uitstoot is 40 procent toe te schrijven aan de gebouwde omgeving in Nederland. ABN Amro financiert 10 procent van het totaal aantal vierkante meters van de gebouwde omgeving in Nederland.

Dat komt overeen met een totaalbedrag van 185 miljard euro aan uitstaande leningen op de balans, 47 procent van het balanstotaal. Samen met haar klanten kan de bank veel impact kan maken ten aanzien van CO2-reductie. Hiervoor worden diverse initiatieven ontwikkeld. Met dit initiatief wordt het voor klanten makkelijker om hun gebouw te verduurzamen, stelt Rutger Schuur, directeur Commercial Banking Clients ABN Amro:

‘Met deze stap helpen we zakelijke klanten uit alle sectoren hun duurzame ambities waar te maken. We nemen financiële obstakels weg en ondersteunen klanten als zij hun gebouwen energiezuiniger willen maken.’ Verduurzaming resulteert in een lagere energierekening en een comfortabelere werkomgeving. Bovendien zijn duurzame gebouwen toekomstbestendiger en leveren ze daarmee lagere risico’s en een beter rendement op.

Vanaf 2023 is een energielabel C verplicht voor verhuurde kantoren. In het Energieakkoord is de ambitie neergelegd het onroerend goed in ons land gemiddeld op een energielabel A te krijgen in 2030, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. De bank heeft in 2016 voor haar klanten al 1 miljard euro aan financiering beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van commercieel vastgoed. Hierdoor steeg het aandeel van commercieel vastgoed met label A in de zakelijk vastgoed portefeuille van ABN Amro van 1 naar 13 procent.

Reageer op dit artikel