nieuws

Cofinimmo bevestigt prognose na goed eerste halfjaar

Financieel

Cofinimmo heeft in de eerste helft van 2017 een nettoresultaat op de kernactiviteiten geboekt van 69,289 miljoen euro tegen 59,974 miljoen medio 2016. Het Belgische vastgoedfonds bevestigt de prognose voor heel 2017 van een winst van 6,49 euro per aandeel en een brutodividend van 5,50 euro per aandeel.

Cofinimmo bevestigt prognose na goed eerste halfjaar
AXA verlaat Cofinimmo-gebouw aan Vorstlaan Brusse

Dat blijkt uit de op 28 juli gepubliceerde halfjaarcijfers van Cofinimmo. Het nettoresultaat van de kernactiviteiten per aandeel kwam uit op 3,25 euro tegenover 2,86 euro een jaar eerder. De heronderhandelingen en nieuwe verhuringen waren samen het eerste halfjaar goed voor 22.000 m2 ofwel 10,1 miljoen euro aan bruto gewaarborgde huurinkomsten tot aan de eerste opzegmogelijkheid. Ook is sprake van een stabiele bezettingsgraad van 94,4 procent tegen 94,5 procent een jaar eerder.

Het fonds meldt voorts een ‘bijzonder lange resterende looptijd van de huurovereenkomsten’ van 10,0 jaar. De stijging van de brutohuurinkomsten bedroeg 4,3 procent over de afgelopen twaalf maanden. Bij een ongewijzigde samenstelling (like-for-like) bleef het huurniveau ongewijzigd. De vastgoedportefeuille heeft medio 2017 een waarde van 3,425 miljard euro, tegen 3,366 miljard medio 2016. De investeringen sinds de kapitaalverhoging van mei 2015 bedragen 381 miljoen euro, waarvan 237 miljoen in zorgvastgoed en 135 miljoen in kantoren.

Tot eind 2019 zal Cofinimmo nog 228 miljoen euro investeren, waarvan 100 miljoen in zorgvastgoed en 118 miljoen in kantoren en herbestemmingen van kantoren in appartementen. De verkoop daarvan moet ongeveer 100 miljoen euro opbrengen. De gemiddelde rentelasten zijn gedaald naar 2 procent tegen 2,4  procent in 2016. De gemiddelde looptijd van de schuld is 5,0 jaar. De schuldratio is gestegen naar 45,0 procent van 43,7 procent eind 2016.

Vanaf 2 augustus 2017 moet de vastgoedgroep wel de huurinkomsten van de Franse verzekeraar AXA missen, dat tot nu toe een kantorencomplex van 57.000 m2 aan Vorstlaan 25 in Brussel huurt.  AXA verhuist zijn hoofdkantoor naar het Troonplein in het centrum, waar ook ING zijn Belgische hoofdzetel heeft. De verzekeraar was goed voor 5,1 procent van alle huurinkomsten van Cofinimmo, schrijft de Vlaamse krant De Tijd. Cofinimmo heeft echter voldoende aankopen gedaan van zorgvastgoed in Duitsland en Nederland en van kantoren in Brussel om het verlies van AXA te compenseren. Het fonds benadrukt bovendien dat de waardering van het kantoor ‘zeer voorzichtig’ in de boeken staat.

Reageer op dit artikel