nieuws

ECB gaat verder met opkoopprogramma

Financieel

De Europese Centrale Bank (ECB) verlengt het opkoopprogramma van obligaties in ieder geval tot eind december volgend jaar. Het maandelijkse opkoopvolume wordt vanaf april 2017 verlaagd van 80 miljard naar 60 miljard euro.

Het bestaande programma liep af in maart 2017. De verlenging is noodzakelijk volgens de ECB omdat de inflatie veel te laag blijft. De inflatie steeg in oktober weliswaar naar 0,6 procent, maar ze blijft veel lager dan de doelstelling van ‘minder dan maar dicht bij 2 procent’.

Om te voorkomen dat er een tekort aan staatsobligaties ontstaat die de ECB kan kopen, zal ze haar programma bijsturen. Ze kan voortaan overheidspapier kopen met een looptijd van één jaar en met een rendement dat lager is dan de  depositorente van -0,4 procent. Tot dusver was de minimumlooptijd twee jaar en het minimale rendement -0,4 procent.

De ECB onderstreept volgens de Belgische zakenkrant De Tijd dat extra stimulans niet uitgesloten is. ‘Als de vooruitzichten minder gunstig worden of als de financiële omstandigheden niet te verzoenen zijn met een voldoende stijging van de inflatie kan de raad van bestuur de omvang het programma verhogen of de duur ervan verlengen.’

ING-econoom Carsten Brzeski noemt de aanstaande inperking in De Telegraaf van de aankopen een ‘verrassing’. Volgens hem is sprake van een compromis, waarbij de hardliners binnen de ECB die aandrongen op het einde van het programma tevreden moesten worden gesteld. Of het een wijs besluit is, moet volgens Brzeski nog blijken.

Vastgoedanalisten toonden zich evenmin onverdeeld enthousiast. Hoewel het opkopen van obligaties de afgelopen twee jaar heeft gezorgd voor extreem lage rendementen op de obligatiemarkten, waardoor veel rendement zoekende beleggers in vastgoed zijn gestapt. Maar daar begint de afgelopen maanden de klad in te komen. ING-vastgoedanalist Jaap Kuin: ‘Het ECB-programma is niet per definitie goed nieuws voor vastgoed, omdat de economie in z’n totaliteit er weinig tot geen baat bij heeft. De rente en inflatie lopen sinds september op. Als er wel inflatie is, maar geen of weinig economische groei is dat slecht voor vastgoed. Of die trend doorzet, is voorlopig nog afwachten geblazen.’

ABN Amro-analist Ruud van Maanen wijst op de oplopende inflatie en rente en het feit dat het opkoopprogramma op een lager pitje wordt gesteld. ‘Als obligaties een beter rendement gaan bieden is dat duidelijk in het nadeel van vastgoed.’

De basisrente blijft zoals verwacht 0 procent en de depositorente 0,4 procent.

Reageer op dit artikel