nieuws

Resultaat NSI gehalveerd door boekverlies op verkoop

Financieel

NSI heeft het resultaat (volgens IFRS-norm) in de eerste negen maanden ruimschoots zien halveren naar 23,178 miljoen euro van 54,306 miljoen in dezelfde periode in 2015. Met name een 26,8 miljoen euro lagere vastgoedwaardering is hier debet aan.

Resultaat NSI gehalveerd door boekverlies op verkoop

Dat blijkt uit een trading update van het beursgenoteerde vastgoedfonds. De afwaardering is veroorzaakt door een boekverlies op de verkoop van een bedrijfsgebouwenportefeuille in het eerste kwartaal. De netto huurinkomsten noteerden in deze periode een groei van 6,8 procent naar 53,625 miljoen euro van 50,213 miljoen dankzij nieuwe aankopen. Het direct resultaat daalde echter met 11,6 procent naar 32,961 miljoen euro van 50,213 miljoen. Oorzaak zijn hoge, niet doorbelaste, servicekosten als gevolg van leegstand en 1,2 miljoen euro aan incidentele kosten.

De nieuwe ceo Bernd Stahli zegt in een commentaar dat bij NSI de kosten (te) hoog zijn. ‘De Epra-cost ratio is met 35 procent hoog, zeker in vergelijking met de Europese peer group en zelfs als in aanmerking wordt genomen dat de Nederlandse markt en het type vastgoed dat NSI in portefeuille heeft, arbeidsintensief is. Na de verkoop van Intervest Offices & Warehouses (…) is dit duidelijker zichtbaar en een belangrijk aandachtspunt geworden.’ Bij de presentatie van de jaarcijfers in februari zal Stahli concrete maatregelen noemen.

De afgelopen negen maanden heeft NSI wel de bezettingsgraad van zijn vastgoed fors verhoogd naar 79,2 procent van 77,3 procent eind 2015. Van de 456.866 m2 grote kantorenportefeuille is 80,3 procent verhuurd en van de 271.906 m2 grote winkelportefeuille 80,6 procent. De bezettingsgraad wordt licht gedrukt door de overige portfolio van bijna 22.000 (met name bedrijfsgebouwen), waarvan de helft leegstaat.

Ook de gemiddelde huurprijs ligt eind september flink hoger op 159 euro per m2 per jaar tegen 144 euro eind 2015. Wel is de resterende looptijd van de huurcontracten licht gedaald naar 4,3 jaar van 4,7 jaar eind 2015. Eind derde kwartaal bedraagt de marktwaarde van het NSI-vastgoed 1,21 miljard euro. (MvL)

Reageer op dit artikel