nieuws

‘Op financieringsmarkt nog aantal systeemissues oplossen’

Financieel

‘We moeten nog een aantal systeemissues oplossen om tot een evenwichtige financieringsmarkt van commercieel vastgoed te komen.’ Dat zei Hans Copier, ceo van Propertize, op De Vastgoedlezing 2016 die dit jaar door de Amsterdam School of Real Estate in de A’DAM Toren werd georganiseerd.

‘Op financieringsmarkt nog aantal systeemissues oplossen’

Wanneer de systeem-issues voor de financieringsmarkt worden aangepakt, wordt het weer aantrekkelijk voor grote financiële instellingen. In De Vastgoedlezing 2016 hield Copier de toehoorders zeven systeemissues voor die de kern zijn van de markt van financiering van commercieel vastgoed. Deze systeem issues zullen moeten worden aangepakt, willen wij in de toekomst in Nederland over voldoende vreemd vermogen kunnen blijven beschikken om van een evenwichtige markt te kunnen spreken. Copier vergeleek de crisis uit de jaren tachtig met de recente kredietcrisis. Vergelijking van beide crises laat zien dat de aanleiding telkens een vraaguitval in de woningmarkt is, gedreven door een hogere rente en een afname van beschikbaarheid van krediet. Ook het beeld van beide crises is hetzelfde. Na een periode van zeer ruime kredietverlening volgt een periode van uiterst restrictieve kredietverlening en daar versterken banken zowel de opwaartse als de neergaande spiraal.

De zeven systeemissues zijn een giftige cocktail die kan leiden tot een gemiddeld te hoog risicoprofiel voor de financiering van commercieel vastgoed in Nederland. Dit is natuurlijk goed nieuws voor klanten maar slecht nieuws voor een evenwichtige ontwikkeling van de markt. De issues van Copier:

1.Taxatiewaarde als doorslaggevend criterium. Loan-to-waan van de dag;

2. Recourse/non recourse;

3. Vreemd vermogen/eigen vermogen;

4. Too big to fail klanten;

5. Vastgoed als growth booster

6. Nut en noodzaak van relatiemanagement;

7. Financiers marktmaker of marktvolger.

Een bewerking van de lezing staat op Vastgoedmarkt.nl 

Reageer op dit artikel