nieuws

Leliveld: onttrekken geld pertinente onzin

Financieel

De beslaglegging van ruim 16 miljoen euro door de curatoren van het failliete bouwbedrijf Midreth op het onroerend goed van voormalig eigenaar en Midreth-oprichter Joop Leliveld is onjuist en onnodig.

Dat stelt Joop Leliveld in een reactie op de berichtgeving over de beslaglegging door de curatoren van Midreth. ‘De zaak komt 14 december voor, dan zal de rechter zich buigen over de vraag of de claim van de curatoren terecht is. Er wordt vooruitlopend op de beslissing van de rechtbank beslag gelegd, waardoor ik me echt afvraag waar ze mee bezig zijn. Er loopt een procedure, de uitkomst daarvan kan toch gewoon worden afgewacht?’

Met de beslaglegging menen de curatoren een vordering te hebben op Leliveld voor eenzelfde bedrag dat hij aan de Midreth-bedrijven zou hebben onttrokken. ‘Pertinente onzin’, zo stelt Leliveld. ‘Sterker nog: de financiële adviseurs hebben september 2015 een berekening gemaakt en de slotsom is dat ik geld tegoed heb van de boedel. Ik heb vele miljoenen euro’s in de Midreth-bedrijven gestoken om de zaak overeind te houden. Ik wilde maar één ding, namelijk dat het bouwbedrijf zou doorgaan. Ik ben er vanuit gegaan dat het geld dat ik er zelf in gestoken heb, netjes wordt verrekend met de rekening-courant.’

De curatoren zeggen het bedrag van 16 miljoen euro voor pakweg de helft (8 miljoen) te baseren op de rekening-courantverhouding van Midreth met Joop Leliveld. De Midreth-bedrijven gingen in 2011 failliet. De andere 8 miljoen heeft betrekking op een pakket aandelen KP&P, tegenwoordig het grootste windmolenpark van Afrika in Kenia. Leliveld had hier privé in geïnvesteerd, het project moest toen nog ontwikkeld worden.

In de directievergadering van 8 juli 2009 werd besloten dat dit een privé investering was en ten onrechte op de balans stond. De investering moest naar privé waar die ook hoorde. Inmiddels is het park in aanbouw en wordt de waarde van het pakket aandelen gewaardeerd op zo’n 8 miljoen euro. Leliveld: ‘Die aandelen zijn er. De curatoren hebben de levering nietig verklaard en daar hebben wij bezwaar tegen gemaakt.’

Reageer op dit artikel