nieuws

Heijmans om tafel met financiers door probleemprojecten

Financieel

Als twee infraprojecten ‘niet bevredigend’ worden opgelost, bestaat het risico dat Heijmans niet meer aan zijn bankconvenanten kan voldoen. Om die reden is Heijmans in gesprek met zijn financiers. Analisten houden rekening met een claimemissie.

Heijmans om tafel met financiers door probleemprojecten

Het beursgenoteerde bouw-, vastgoed- en infrabedrijf uit Rosmalen maakte de problemen bekend in een trading update over het derde kwartaal. Bert van der Els, voorzitter raad van bestuur en ceo van Heijmans, zegt dat het bedrijf ‘blijft worstelen met een aantal grotere projecten dat zich moeizaam ontwikkelt’. ‘Het gaat dan met name om de Energiefabriek Tilburg en de N23 Westfrisiaweg. Disputen met opdrachtgevers leiden tot de nodige onzekerheid over de financiële afwikkeling. De impact blijft, gegeven de actuele discussies, lastig in te schatten. Hierdoor is het op dit moment niet mogelijk een concrete outlook te geven.’

Bij deze projecten probeert Heijmans ‘een structurele oplossing te vinden voor de aanhoudende discussies met opdrachtgevers’ om een positieve impact op het risicoprofiel van de onderneming te realiseren. Zo zijn er bij de N23 meerkosten door onverwacht slechte grondcondities. Per einde van het derde kwartaal voldeed Heijmans aan de overeengekomen financiële convenanten.

Als beslechting van disputen over deze projecten niet leidt tot een bevredigende oplossing, kan dit van invloed zijn op het kunnen blijven voldoen aan de financiële convenanten, aldus Heijmans. Om die reden voert het bouwbedrijf ‘pro-actief en constructief overleg met financiers’. Prioriteit blijft een structurele verbetering van de verhouding tussen de nettoschuld en de ebitda. Hiertoe worden meerdere scenario’s geanalyseerd en onderzocht, aldus Heijmans. 

Analisten van ABN Amro zien schending van de rentedekkingsratio als het grootste risico. Deze ratio geeft de verhouding weer tussen het bedrijfsresultaat en de rentelasten. De afspraak voor het derde kwartaal is dat deze verhouding tenminste 3,5 moet bedragen, maar voor het vierde kwartaal geldt een vereiste van 4. ABN Amro denkt dat er een grote kans is dat Heijmans met een claimemissie van nog onbekende omvang komt om de balans te versterken. Het aandeel Heijmans verloor op 2 november zo’n 15 procent.

Reageer op dit artikel