nieuws

‘Groot belang vastgoed nog onbekend in Brussel’

Financieel

Onbekend maakt onbemind. De grote bijdrage van de commercieel vastgoedsector aan de Europese economie staat tot verdriet van EPRA-lobbyist Tobias Steinmann nog steeds niet bij iedere Brusselse beleidsmaker op het netvlies gebrand.

‘Groot belang vastgoed nog onbekend in Brussel’

Toen Steinmann. een Duitser, een half jaar geleden aantrad in Brussel als director Public Affairs bij EPRA, de Europese brancheorganisatie voor beursgenoteerd vastgoed, realiseerde hij zich al snel dat hij het niet gemakkelijk kreeg. ‘In tegenstelling tot de telecommunicatiesector, chemie of automobielsector kent de vastgoedsector geen uitgesproken pleitbezorgers in het Europees Parlement. Dat is heel jammer, gezien de grote bijdrage die onze sector levert aan de Europese economie.’

Al enkele jaren brengen EPRA en INREV, de Europese belangenclub voor de niet-genoteerde sector, daarom in een gezamenlijk onderzoek de bijdrage van de commercieel vastgoedsector in kaart ter ondersteuning van hun lobby. Verleden jaar was dat 329 miljard euro, waarvan 252 miljard aan investeringen in gebouwen, renovatie en herontwikkeling. ‘Onze bijdrage is aanzienlijk hoger dan zowel de telecommunicatie als de automobiel industrie. Het komt neer op 2,5 procent van de totale Europese economie’, stelt Steinmann.

De vastgoedsector, inclusief de bouw, is in Europa bovendien goed voor 3,7 miljoen banen. Meer dan de automobielsector (2,4 miljoen banen) en telecommunicatie (1,1 miljoen banen) tezamen.

Inderdaad imponerende cijfers, maar die toch nog lang niet bij iedere Brusselse beleidsmaker op het netvlies gebrand staan. Die relatieve onbekendheid verklaart Steinmann mede uit de veelheid aan onderwerpen waarop de lobby zich richt: van financiële en fiscale regelgeving tot energie en milieu. Commercieel vastgoed heeft nu eenmaal raakvlakken met tal van politiek geladen vraagstukken, terwijl een probleemhouder in de vorm van een apart directoraat-generaal voor vastgoedzaken ontbreekt. ‘Basis van onze lobby is nu vooral om dat enorme belang van vastgoed meer zichtbaar te krijgen.’

De EPRA-lobby richt zich niet slechts op het Brusselse circuit, maar ook op de afzonderlijke Europese landen. Ook daarbij wordt nauw samengewerkt met de nationale vastgoedorganisaties. Uitbreiding van het aantal fiscaal transparante structuren in Europa, de zogenoemde REIT-regimes, in Nederland bekend als de Fiscale Beleggingsinstelling (FBI), heeft topprioriteit. Van de 28 EU-lidstaten kent slechts de helft  een dergelijke structuur, waarvan de Nederlandse FBI de oudste is. Na de succesvolle lobby voor een Ierse, Spaanse en Italiaanse REIT-structuur richt EPRA al enige tijd haar pijlen nadrukkelijk op Polen en Zweden.

Gevraagd wat hij als het grootste succes van de EPRA-lobby beschouwt van de afgelopen jaren, hoeft ceo Philip Charls niet lang te denken: de enorme groei van beursgenoteerd vastgoed in Duitsland. ‘Toen we Duitsland een jaar of vijf geleden als speerpunt kozen, stelde de sector daar nauwelijks iets voor. Nu is het een van de grootste van Europa.’ (EW)

Reageer op dit artikel