nieuws

Verkoop Propertize begint

Financieel

De Nederlandse Staat begint de verkoop van vastgoedfinancier Propertize in januari. De in 2013 genationaliseerde vastgoedtak van SNS Reaal boekte over de eerste negen maanden 33 miljoen euro winst.

Verkoop Propertize begint

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem kondigde in oktober al aan dat de bad bank zou worden verkocht, in een ‘open, transparant en concurrerend verkoopproces’, maar er was toen nog geen datum bekend. De verkoop is in handen gelegd van NLFI,de stichting die de overheidsbelangen in financiële bedrijven beheert.

NLFI wijst erop dat verplichtingen van Propertize betreffende de door de Staat gegarandeerde Propertize Medium Term Notes worden overgenomen door de Staat. ‘Geïnteresseerde partijen dienen in hun bod derhalve rekening te houden met een volledige herfinanciering van de vennootschap’, aldus NLFI.

Uit de aankondiging van de verkoop blijkt tevens dat Propertize goede resultaten heeft gerealiseerd over de eerste negen maanden van 2015. De afbouw in 2015 van de vastgoed- en vastgoedfinancieringsportefeuille tot en met 30 september bedroeg 997 miljoen euro (eerste negen maanden 2014: 471 miljoen euro). Hierdoor daalde de totale netto exposure tot 3.921 miljoen euro (ultimo 2014: 4.918 miljoen). De hierin begrepen kredietvoorzieningen daalden met 22 miljoen tot 1.603 miljoen euro (ultimo 2014: 1.625 miljoen).

Het netto resultaat verbeterde van een verlies van 114 miljoen euro over de eerste negen maanden van 2014 naar een winst van 33 miljoen euro tot en met 30 september 2015. Het netto operationeel resultaat verbeterde ten opzichte van de eerste negen maanden van 2014 van 23 miljoen naar 32 miljoen euro positief. Ten opzichte van de eerste negen maanden van 2014 daalde het renteresultaat met 15 miljoen euro, hoofdzakelijk het gevolg van de afname van de leningportefeuille. Het vastgoedresultaat verbeterde met 9 miljoen euro terwijl de operationele kosten daalden met 11 miljoen euro, dat laatste vooral door lagere personeelskosten als gevolg van de kleinere personeelsbezetting en lagere advieskosten.

De last voor bijzondere waardeverminderingen nam fors af tot 8 miljoen euro (2014: 176 miljoen euro). Het totale eigen vermogen steeg tot 1.211 miljoen euro (ultimo 2014: 1.177 miljoen euro).

De totale funding is in 2015 afgebouwd van 3.501 miljoen euro ultimo 2014 naar 2.682 miljoen euro per 30 september 2015. De schulden aan buitenlandse banken eind 2014 van 227 miljoen euro zijn in 2015 volledig afgelost.

Reageer op dit artikel