nieuws

Flink hoger resultaat Montea

Financieel

Het netto courant resultaat van het logistieke vastgoedbedrijf Montea is over het derde kwartaal uitgekomen op 5,33 miljoen euro, een stijging van 40 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Flink hoger resultaat Montea

Dat meldt het Belgische beursgenoteerde bedrijf, dat ook een grote Nederlandse vastgoedportefeuille bezit. Tijdens het derde kwartaal steeg de gemiddelde schuldenlast met 87,8 miljoen euro (+48 procent) door de vele acquisities in de eerste helft van dit boekjaar en het laatste kwartaal van 2014. Het netto negatief financieel resultaat daarentegen steeg gering met 0,2 miljoen (+9,6 procent). Deze lagere stijging van de financiële lasten is grotendeels het gevolg van de lagere gemiddelde financiële kosten.

De reële waarde van de vastgoedportefeuille bedraagt 475 miljoen euro, een stijging van 50,3 miljoen euro (+11,8 procent) ten opzichte van eind 2014. De stijging komt hoofdzakelijk  door de acquisities in België, Nederland en Frankrijk. Eind 2015 zal de waarde boven de half miljard euro uitkomen door de voortgang van lopende projecten.

De bezettingsgraad bedraagt 95,9 procent. De leegstand bevindt zich voornamelijk in Herentals (14.000 m2) en Savingy-le-Temple (7.500 m2).

Montea verwacht een stijging van het netto courant resultaat met 37 procent tot 21 miljoen euro voor het boekjaar 2015. Het resultaat per aandeel zal 2,30 euro bedragen (+17 procent).

Reageer op dit artikel